Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Họp báo tình hình thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Đức Thạnh

15/04/2017

Chiều ngày 13.4, tại UBND xã Đức Thạnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mộ Đức đã có buổi làm việc với xã Đức Thạnh để nắm bắt tình hình thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Nhân – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban có liên quan và lãnh đạo xã Đức Thạnh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Đức Thạnh, thì đến hết tháng 3/2017, xã Đức Thạnh đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.   Cụ thể, ở tiêu chí giao thông, tuyến đường trục xã đã đạt 66,97% so với chỉ tiêu cần đạt là 70%, đường trục thôn cần tiếp tục đầu tư thêm 0,3km, đường ngõ xóm cần đầu tư thêm 2,9km; ở tiêu chí thủy lợi, để đạt 55% mức quy định cần kiên cố hóa thêm 2,3km; ở tiêu chí trường học, hiện trường mầm non xã Đức Thạnh đang tiếp tục xây dựng hệ thống tường rào, cổng ngõ để đủ chuẩn; ở tiêu chí cơ sở văn hóa, chỉ còn thiếu chỉ tiêu về nhà văn hóa xã, nhưng hiện đang được xây dựng và đã hoàn thành được ½ khối lượng công trình.   Tại cuộc họp, các thành viên của Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện đã cùng ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Đức Thạnh trao đổi, bàn bạc đưa ra phương hướng giải quyết cho những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng chí Vũ Nhân chỉ đạo xã Đức Thạnh, cả hệ thống chính trị ở địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để sớm hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cũng như nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Thay mặt UBND xã Đức Thạnh, đồng chí Nguyễn Văn Năm – Chủ tịch UBND xã đã tỏ rõ quyết tâm sẽ hoàn thành hết các tiêu chí còn lại trước ngày 30.6.                                                                                                                                Thu Hiền