Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Họp báo công tác thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình xây dựng NTM xã Đức Thạnh

30/05/2017

Sáng ngày 25.5, tại UBND xã Đức Thạnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mộ Đức đã có buổi làm việc với xã Đức Thạnh để nắm bắt tình hình thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Màu – Bí thư Huyện ủy; ông Trần Văn Mẫn – Chủ tịch UBND huyện; ông Vũ Nhân, ông Phạm Ngọc Lân - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban có liên quan và lãnh đạo xã Đức Thạnh.

Đối với lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong năm 2015 và 2016, xã Đức Thạnh từng bước phát triển từ chăn nuôi hô gia đình nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô gia trại, trang trại. Sản xuất hàng hóa, các chương trình khuyến nông được lồng ghép chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi nên năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng ngày càng được nâng lên. Hiện trên địa bàn xã duy trì ổn định 2 trang trại và 24 gia trại. Ngoài ra còn phát triển nhiều mô hình sản xuất kinh doanh như trồng cây thanh long ruột đỏ, sản xuất bánh tráng, nuôi heo lót đệm sinh học, nuôi vịt trời, hình thành các cánh đồng cho doanh thu cao trên 100 triệu đồng/ha tại xứ đồng rừng, duy trì vụ rau đông với quy mô trên 20ha… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế tồn tại như đầu tư vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn thấp, chưa huy động được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, hình thức liên kết giữa HTXDVNN với doanh nghiệp còn chưa thực hiện được.   Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Đức Thạnh, thì đến hết tháng 5/2017, xã Đức Thạnh đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Cụ thể, ở tiêu chí giao thông, tuyến đường trục xã đã đạt 66,97% so với chỉ tiêu cần đạt là 70%, đường trục thôn cần tiếp tục đầu tư thêm 2,6km, đường ngõ xóm cần đầu tư thêm 2,5km; ở tiêu chí thủy lợi, để đạt 55% mức quy định cần kiên cố hóa thêm 2,3km; ở tiêu chí trường học, hiện trường mầm non xã Đức Thạnh đang tiếp tục xây dựng hệ thống tường rào, cổng ngõ để đủ chuẩn; ở tiêu chí cơ sở văn hóa, chỉ còn thiếu chỉ tiêu về nhà văn hóa xã, nhưng hiện đang được xây dựng với quy mô 250 chỗ ngồi và 4 phòng chức năng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 này.   Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Đức Thạnh đã kiến nghị các cơ quan cấp trên quan tâm phân bổ vốn cho địa phương đúng và đủ theo dự toán cũng như đảm bảo về mặt thời gian đển đến năm 2017 hoàn thành xây dựng NTM; đề nghị cử cán bộ thuộc các ngành chuyên môn giúp xã hoàn thành hồ sơ về các tiêu chí để  sớm hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cũng như nâng cao đời sống của người dân nông thôn.                                                                               Thu Hiền