Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội Nông Dân Xã Đức Thắng tổ chức Đại hội lần Thứ XIV, Nhiệm Kỳ 2018-2023

16/01/2018

Trong 02 ngày 11-12/01/2018, Hội nông dân xã Đức Thắng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn...

Trong 02 ngày 11-12/01/2018, Hội nông dân xã Đức Thắng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Vỹ: PCT Hội Nông dân huyện Mộ Đức. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Đức Thắng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội nông dân Việt Nam. Hội phối hợp cùng Hội nông dân huyện, các cơ quan chuyên môn tổ chức 57 lớp chuyển giao KHKT về trồng trợt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng...Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 450 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.404 hội viên đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu, nộp hội phí hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, quỹ chi hội đến nay đạt 30,5 triệu đồng. Đặc biệt, những năm qua các cấp Hội nông dân xã Đức Thắng phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Hàng năm có gần 1.850 hộ đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện toàn xã có 200 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi; hộ nghèo giảm còn 179 hộ đạt 10,03%. Hội đứng ra tín chấp với ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổng dư nợ gần 14 tỷ đồng cho 388 hộ vay phát triển kinh tế. Các nguồn vốn được quản lý và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao; Hội nông dân xã Đức Thắng tham gia hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường giao thông nông thôn với 155 hộ dân, hiến đất trên 2500m2 , giải phóng mặt bằng có 13 tuyến đường với chiều dài 5,2 km với số tiền trên 300 triệu đồng, tuyên truyền nông dân trong công tác dồn điền đổi thửa toàn xã đến nay trên 130 ha và đã được đưa vào sản xuất có hiệu quả; đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Tại Đại hội, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã nhà đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, như: tỷ lệ hội viên sinh hoạt còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, một bộ phận cán bộ hạn chế về năng lực...Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa. Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Vỹ: Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội nông dân xã Đức Thắng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

         Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Đức Thắng đã bầu được BCH khóa mới gồm 11 thành viên, bầu BTV gồm 3 thành viên, và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện gồm 9 thành viên, bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Mạnh được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Đỗ Thị Thu Hà vẫn tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.