Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 tại xã Đức Hiệp

31/10/2017

Sáng ngày 20.10, UBND xã Đức Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018. Tham dự hội nghị có Đồng chí Đặng Ngọc Thắng, phó phòng tổ chức nông nghiệp huyện Mộ Đức, Đồng chí Lý Minh Hưng, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đức Hiệp, Đồng chí Huỳnh Văn Như, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đức Hiệp cùng các đồng chí là đại diện HĐND, UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng 50 đại biểu ở 5 thôn trên địa bàn xã Đức Hiệp.

Trong năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, giá đầu ra một số sản phẩm còn bấp bênh, diễn biến thời tiết bất thường, vụ Hè thu nắng nóng kéo dài, mực nước Thạch nham thấp trong một số ngày cao điểm làm đất gieo sạ, một số nông dân chưa tuân thủ theo chỉ đạo của ngành chuyên môn, giao sạ mật độ dày, bón phân không cân đối, làm một số sâu bệnh phát sinh gây hại. Tuy nhiên, về tổng quát sản xuất nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả khá góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế, xã hội tại xã nhà.

Tổng sản lượng lương thực của xã Đức Hiệp trong năm 2017 là hơn 5000 tấn, đạt 100,2% kế hoạch trong năm. Tổng diện tích gieo trồng lúa là 506 hecta, đạt 100% kế hoạch, đối với cây ngô diện tích trồng là 62ha, cho năng xuất 24 tạ/ha đạt 100% kế hoạch. Một số cây trồng khác như lạc, các loại đậu, rau và cây dâu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 34000 con phát triển ổn định, không có dịch bênh xảy ra. Tuy nhiên, giá cả lợn, bò trên thị trường từ đầu năm đến nay có chiều hướng giảm dần nên bà con nông dân chăn nuôi ít có lợi nhuận. Công tác trồng rừng phát triển, trồng mới 15ha, diện tích khai thác rừng sản xuất khoản 15ha, thu nhập 900 triệu đồng. Hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa ở 2 thôn Phú An và Chú Tượng diện tích 38,5 ha, đem lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân. Trong năm 2018, UBND xã Đức Hiệp có định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng các biện pháp KHKT nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tích cực thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng mô hình cây, con giống mới có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao như lúa chất lượng bắp lai, rau an toàn, lai tạo đàn bò, nạt hoá đàn heo. Tú Oanh