Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi thị trấn Mộ Đức giai đoạn 2012-2016.

06/04/2017

Sáng ngày 5.4, UBND thị trấn Mộ Đức đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2021. Đến dự có bà Phạm Thị Ngọc Biểu – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện; đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Mộ Đức, cùng 50 đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thị trấn.

  Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo là một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Từ đó đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của thị trấn Mộ Đức ngày càng phát triển, đã thu hút, khích lệ hội viên nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điển hình, từ năm 2012 đến nay, số lượng hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2012, từ chỗ có 352 hộ đạt Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì đến năm 2016 con số đã tăng lên đến 586 hộ, với nhiều hộ nông dân tiêu biểu như ông Huỳnh Duy Hảo, Nguyễn Ngọc Thủy, Đỗ Thanh Sang, Bùi Văn Thanh, Lê Văn Dục… Cũng thông qua phong trào, Ban thường vụ Hội Nông dân thị trấn Mộ Đức đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trong 5 năm qua đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bê tông hóa các tuyến đường ngõ xóm với trên 10,5km, hầu hết các tuyến đường ngõ xóm có điện đường thắp sáng.   Ngoài những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế còn tồn tại như phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển chưa được đồng bộ, chưa có nhiều giải pháp, cách làm cụ thể nên kết quả chung còn nhiều hạn chế, xây dựng tổ chức nhân rộng mô hình còn lúng túng, nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi quy mô còn nhỏ, phương thức sản xuất cá thể tự phát… Để hạn chế những mặt khuyết điểm này, hội nghị đã đề ra những mục tiêu rõ ràng trong nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2017 – 2021. Đó là, đưa phong trào phát triển theo chiều sâu, làm cơ sở cho việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và kêu gọi đầu tư, chuyển đổi nền nông nghiệp hóa và liên kết sản xuất, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa mạnh, có lợi thế về nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên kết hợp với ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp tiên tiến. Hằng năm có trên 70% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 50 – 55% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.   Tại Hội nghị đã có 1 tập thể và 10 cá nhân được khen thưởng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016. Hội nghị cũng đã bầu ra 6 đại biểu đi dự Hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.                                                                                               Thu Hiền