Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016”xã Đức Phong

09/11/2016

Chiều ngày 28/10/2016 vừa qua, UBND xã Đức Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016”.

Đức Phong là 1 trong 5 xã bãi ngang ven biển của huyện Mộ Đức thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. Theo đó, ngay sau khi đề án được triển khai, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và 37 khu dân cư là thành viên của Ban chỉ đạo. Thông qua các buổi sinh hoạt, , các khu dân cư, các tổ chức đoàn thể đã kịp thời tuyên truyền đến hội viên và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước như: Luật Đất đai, Luật về biển, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật an toàn giao thông…Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Đề án xã còn chủ động phối hợp với Đồn biên phòng Đức Minh và Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của xã. Kết quả, từ khi triển khai, Ban chỉ đạo xã Đức Phong đã tổ chức 37 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham gia của hơn 5.000 lượt người. Ngoài ra, BCĐ Đề án cũng đã cấp, phát hơn 400 quyển tài liệu, tờ rơi về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ngoài ra, trong 3 năm qua, UBND xã đã phối hợp với Đồn biên phòng Đức Minh và Phòng Tư Pháp huyện biên soạn đề cương tuyên truyền gồm 22 chuyên đề; xây dựng 5 Tổ hòa giải ở 5 thôn và 1 Tổ trợ giúp pháp lý; duy trì hoạt động của 1 câu lạc bộ pháp luật; thành lập 1 tổ tuyên truyền pháp luật và xây dựng 1 tủ sách pháp luật với 300 đầu sách các loại….

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã cơ bản ổn định, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.   Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày các tham luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn cũng như hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016”. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, BCĐ Đề án cũng như các  thành viên sẽ tổ chức các hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt CLB phòng chống tội phạm, tổ tư vấn pháp luật, tổ địa chỉ tin cậy; xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”; đồng thời tổ chức nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ .v.v. để nâng cao nhận thức của người dân…./.                                                               Thu Sương