Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016” tại xã Đức Minh

09/11/2016

Chiều ngày 27/10/2016, UBND xã Đức Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 -2016”.

Qua 3 năm triển khai thực hiện,  Đề án đã được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và kịp thời; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và các ban ngành có liên quan; bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật cho cán bộ, và nhân dân trên địa bàn. Trong 3 năm qua, UBND xã đã phối hợp với Đồn biên phòng Đức Minh và Phòng Tư Pháp huyện biên soạn đề cương tuyên truyền gồm 19 chuyên đề; xây dựng 4 Tổ hòa giải ở cơ sở và 1 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; duy trì hoạt động của 1 câu lạc bộ pháp luật; thành lập 1 tổ tuyên truyền pháp luật và xây dựng 1 tủ sách pháp luật với 250 đầu sách các loại. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, nhiều mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương, tình hình dân cư, cán bộ, công chức, chiến sỹ ở khu vực biên giới; Nội dung phổ biến, giáo dục phù hợp, thiết thực với nhu cầu ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật như: Luật Biên giới Quốc gia; Luật đất đai sửa đổi năm 2013; Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013; Luật tiếp công dân; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật hôn nhân và gia đình; quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Biển Đông và Luật biển năm 2012... thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương tham dự.

Qua  triển khai thực hiện Đề án đã giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết về pháp luật. Tình trạng vi phạm pháp luật trong nhân dân giảm hơn 80% so với thời điểm chưa triển khai thực hiện Đề án. Đặc biệt, trên địa bàn không còn xảy ra tình trạng sinh con thứ 3 trở lên; học sinh bỏ học giữa chừng giảm rõ rệt, hầu hết các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng nông thôn mới; 100% các thôn đều đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, có trên 90% hộ gia đình được công nhân gia đình văn hóa…./.                                                             Thu Sương