Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi xã Đức Nhuận

13/04/2017

Chiều ngày 12/04/2017, UBND xã Đức Nhuận đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2012- 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017- 2021.

Theo báo cáo tổng kết của UBND xã, trong giai đoạn 2012- 2016, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Đức Nhuận đã góp phần quan trọng và trực tiếp thực hiện mục tiêu xói đói, giảm nghèo. Hội nông dân xã đã phối hợp với các ngành, Hội cấp trên tổ chức mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay, số lượng hội viên, nông dân SXKD giỏi không ngừng tăng lên. Qua phong trào đã giảm số hộ nghèo toàn xã từ 14,7% năm 2012 xuống còn 9,32% năm 2016. Cũng từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều gương điển hình tiên tiến như: chị Ngô Thị Lành, chị Phạm Thị Chính với mô hình trồng thâm canh, xen canh cánh đồng cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm; mô hình may công nghiệp của anh Trần Hùng Cường; nuôi heo thịt của anh Tạ Thiệu; mô hình trồng nấm của anh Lê Giang Phong và Bùi Văn Nghiêm; nuôi vịt sinh sản của anh Phạm Bá Mai và Ngô Hữu Tịnh; mô hình màn rèm, chăn ra gối nệm Nhân Hậu của anh Nguyễn Thanh Thọ; mô hình may công nghiệp và Inox Vạn Thành của anh Nguyễn Văn Vơ…

Cũng thông qua phong trào, Hội nông dân xã Đức Nhuận đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trong 5 năm qua đóng góp hơn 2 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, liên xóm. Đồng thời, Hội cũng tích cực vận động gia đình hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, phòng chống tệ nạn xã hội; nhờ đó, đã có trên 3.000 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển trong giai đoạn 2017- 2021 đó là: đẩy mạnh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh đạt năng suất, sản lượng cao; tổ chức liên kết giữa 5 nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và các Ngân hàng để có vốn giúp nông dân sản xuất kinh doanh; kêu gọi đầu tư phát triển TTCN, TM- DV ở khu đô thị mới Nam Sông Vệ;  hàng năm phát động và đăng ký thi đua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt cấp cơ sở 60 hộ, cấp huyện 20 hộ, cấp tỉnh 5 hộ.   Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 15 cá nhân và 1 tập thể điển hình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012- 2016. Hội nghị cũng đã bầu ra 8 đại biểu đi dự Hội nghị nông dân sản xuất kinh giỏi huyện Mộ Đức./.                                                                                Hà My