Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Hiệu quả trong công tác ủy thác quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

21/03/2022    245

Là “cầu nối” đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, gần 20 năm qua (2003 - 2022), Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức đã bám sát chương trình, mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, được nhân dân tin tưởng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên trên địa bàn.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chính quyền địa phương thường xuyên quán triệt, quan tâm chủ động rà soát, bổ sung đối tượng vay vốn kịp thời, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Dưới sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn tận tình của các tổ chức Hội, đoàn thể: Nông dân, Liên hiệp phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế điển hình, hay, hiệu quả với chi phí ban đầu thấp nhưng mang lại thu nhập và ổn định cuộc sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhiều hộ gia đình tưởng chừng như nghèo bền vững, nhưng nay đã thoát nghèo và vương lên khá giả, con cái được đi học đầy đủ.

Tính đến ngày 28/02/2022, tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 381.948 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương đạt 315.398 triệu đồng, chiếm 82,58%; nguồn vốn địa phương đạt 25.551 triệu đồng, chiếm 6,69%; vốn huy động tiền gửi tại địa phương đạt 41.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 10,73%/. Hàng năm UBND huyện Mộ Đức đã bố trí ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đến nay tổng nguồn vốn ủy thác là 8.862 triệu đồng để cho vay hỗ trợ lao động tạo việc làm. Tổng dư nợ đến ngày 28/02/2022 đạt là: 381.537 triệu đồng, tăng 7.310 triệu đồng so với đầu năm, nợ quá hạn 852 triệu đồng, tỷ lệ 0,22%/tổng dư nợ.

Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tính đến ngày 28/02/2022 đạt là 381.199 triệu đồng, chiếm 99,91% tổng dư nợ, tăng 7.313 triệu đồng so với đầu năm, nợ quá hạn 848 triệu đồng, tỷ lệ 0,22%; với 227 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, 7.525 hộ còn dư nợ. Trong đó: Hội Nông dân quản lý 131.010 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 34,37%, nợ quá hạn 589 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,45%; Hội Phụ nữ quản lý 155.133 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 40,70%, nợ quá hạn 17 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%; Hội Cựu chiến binh quản lý 49.496 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,98%, nợ quá hạn 106 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,21%; Đoàn thanh niên quản lý 45.559 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 11,95%, nợ quá hạn 136 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,30%.

 

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được chuyển tải đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng; các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc lãi đúng thời hạn cho ngân hàng, tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%. Nợ quá hạn các chương trình chiếm tỷ lệ thấp. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, góp phần vào mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện.

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộ Đức sẽ tiếp tục phát huy khai thác mọi nguồn lực, phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời chuyển tải nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; đặc biệt là các hộ gia đình làm ăn xa ở các tỉnh phía nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nay trở về địa phương sinh sống./.

Tin NHCSXH huyện Mộ Đức