Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Công đoàn cơ sở xã Đức Thắng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

22/08/2017

Ngày 18/8/2017, Công đoàn cơ sở xã Đức Thắng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộ Đức, các đồng chí lãnh đạo địa phương và 35 đại biểu là đoàn viên công đoàn của xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở xã Đức Thắng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tổ chức học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng các cấp; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức. 100% cán bộ đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, BCH công đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động nhận đạo từ thiện,…   Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ của CĐCS xã Đức   Thắng trong nhiệm kỳ đến là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên; gắn chặt các hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, xây dựng cơ quan văn hóa, cùng với địa phương tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2019.
Với phương châm “Đoàn kết - trí tuệ - dân chủ - đổi mới” Đại hội lần thứ V công đoàn xã Đức Thắng đã bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn huyện trong thời gian tới./.
Lê Tuấn Trinh