Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Đức Chánh

10/04/2017

Chiều ngày 7/4/2017, Đoàn công tác UBND huyện, do đồng chí Trần Văn Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Đức Chánh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Đức Chánh. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Lê Đình Phát, phó Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Ngọc Lân, phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành chức năng, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế của UBND xã Đức Chánh, chỉ tiêu trong năm 2017, xã Đức Chánh phấn đấu tăng trưởng kinh tế  là 21,6% so với năm 2016, tổng giá trị sản  xuất toàn ngành hơn 770 tỷ đồng; theo đó xã Đức Chánh sẽ tập trung phát triển ngành thương mại dịch vụ, nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp,với định hướng phát triển mở rộng các mô hình sản xuất mới, hiệu quả như các vùng sản xuất rau an toàn, trồng tiêu, các mô hình liên kết trong sản xuất lúa. Trong chương trình xây dựng NTM đến nay xã Đức Chánh đã đạt 12 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị, quốc phòng và an ninh. Xã Đức Chánh đã lập kế hoạch thực hiện chương trình, với mục tiêu đến năm 2019 sẽ hoàn thành về đích xã NTM, theo đó mỗi năm từ năm 2017-2019 xã Đức Chánh sẽ đạt từ 2 đến 3 tiêu chí. Tổng nguồn vốn dự kiến để xã thực hiện chương trình NTM từ nay đến năm 2019 là hơn 70 tỷ đồng. Xã Đức Chánh xác định giai đoạn từ nay đến năm 2019, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo UBND xã Đức Chánh đã đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, như việc hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp  trên địa bàn đang gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng xuống cấp, không đủ kinh phí để hoạt động, diện tích đất đai còn manh mún khó khăn cho sản xuất tập trung và kêu gọi đầu tư, việc xử lý các trường hợp lấn chiếm, vi phạm đất đai chưa xử lý tốt, nguồn thu ngân sách của xã còn hạn chế, nên khó khăn cho đầu tư vào các tiêu chí xây dựng NTM; các trường học tiểu học trên địa bàn xã bị xuống cấp, thiếu trường học cho học sinh mầm non, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn xã còn khá phức tạp nhưng chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả; xã Đức Chánh đề nghị UBND huyện cho thực hiện quy hoạch khu dân cư tại địa phận dốc ông Sơn để truy thu tiền sử dụng đất trái phép của người dân; UBND huyện nên chỉ đạo cho Ban quản lý Cụm công nghiệp Quán Lát đầu tư hệ thống thoát nước phía Đông của CCN và xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong CCN; xã Đức Chánh đề nghị UBND huyện cần quan tâm hỗ trợ kinh phí để xã Đức Chánh triển khai thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM; UBND huyện cần chỉ đạo giải quyết việc giao đất và cho thuê đất của dự án trồng rừng WB3 trên địa bàn xã.   Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu, các ngành chức năng của huyện đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá các điều kiện thuận lợi, định hướng và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xã Đức Chánh. Trong đó các ngành đã góp ý, định hướng cho xã Đức Chánh nên tập trung vào việc quy hoạch lại khu thương mại dịch vụ Quán Lát, đánh giá lại tiềm năng đất đai của khu thương mại dịch vụ, để có định hướng phát triển bền vững cho xã; trong đó xã Đức Chánh cần tập trung quản lý và xử lý tốt các trường hợp lấn chiếm, vi phạm đất đai để tăng nguồn thu ngân sách. xã Đức Chánh cần tập trung quy hoạch lại các vùng sản xuất rau sạch, củng cố lại các hợp tác xã, và đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp. xã Đức Chánh cũng cần có kế hoạch trong định hướng đào tạo nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn xã, khi sắp tới sẽ có một số dự án cần nhiều lao động triển khai trên địa bàn xã, và của tỉnh. Trong lĩnh vực phát triển du lịch, các đại biểu tập trung thảo luận việc trùng tu nâng cấp điểm di tích văn hóa đền Văn Thánh.   Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn, chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự chuẩn bị của xã Đức Chánh, cũng như chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã. Tuy nhiên, xã Đức Chánh mới chỉ có định hướng phát triển chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể về phát triển kinh tế cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Văn Mẫn chỉ đạo xã Đức Chánh cần năng động, sáng tạo hơn nữa, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội. xã Đức Chánh cần quy hoạch lại phát triển và lập kế hoạch phát triển, thực hiện cụ thể. Về các kiến nghị, đề xuất của xã Đức Chánh, đồng chí Trần Văn Mẫn đánh giá hầu hết những vấn đề này thuộc về trách nhiệm xử lý của địa phương, nên xã Đức Chánh cần tập trung phối hợp, tham mưu với các ngành của huyện để thực hiện. Đối với chương trình xây dựng NTM đồng chí Chủ tịch UBND huyện lưu ý cho xã Đức Chánh việc xây dựng chương trình xây dựng NTM của xã không cần bằng phải mọi giá, và không nên đưa quá nhiều công trình, dự án không cần thiết vào kế hoạch thực hiện, tránh để phát sinh nợ sau khi đạt xã NTM. Trước mắt, xã Đức Chánh nên tập trung đầu tư vào các dự án, mô hình sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tăng nguồn thu, phát triển kinh tế xã nhà, kết hợp với chương trình xây dựng NTM. Xã Đức Chánh cần tranh thủ thời gian, tập trung triển khai ngay việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang, tích tụ ruộng đất, tạo quỹ đất để đón lấy cơ hội, thu hút đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã trong thời gian tới./. Văn Trọng