Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Đức Tân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

08/05/2017

Sáng ngày 21/4/2017, đoàn công tác UBND huyện, do đồng chí Trần Văn Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Đức Tân về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của xã Đức Tân. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Võ Lâm, phó Chủ tịch HĐND huyện, Vũ Nhân, phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành chức năng, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác UBND huyện đã nghe lãnh đạo của xã Đức Tân báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã Đức Tân trong năm 2017.

Xã Đức Tân là xã đầu tiên của huyện Mộ Đức về đích nông thôn mới vào năm 2015. Qua gần 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Tân tập trung nâng cao chuẩn của các tiêu chí đã đạt được. Đến thời điểm này hầu hết các tiêu chí nông thôn mới của xã đều tăng chuẩn so với khi mới về đích. Về định hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017, xã Đức Tân xác định tập trung phát triển nông nghiệp là chính, trong đó hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung và hàng hóa, hướng theo chuẩn Việt Gap. Từng bước quy hoạch, xây dựng các khu vực thương mại, dịch vụ, làng nghề truyền thống. Năm 2017, xã Đức Tân phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 19%, cơ cấu kinh tế tiếp tục có chuyển dịch nhẹ, trong đó nông lâm, ngư nghiệp chiếm 20,4%; tiểu thủ công nghiệp- xây dựng chiếm 41,3%; Thương mại dịch vụ chiếm 38,6%.   Tại buổi làm việc, UBND xã Đức tân kiến nghị UBND huyện cần quan tâm, xem xét giải quyết phần nợ vốn đối ứng của huyện, tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã để trả nợ cho các đơn vị thi công. Xã Đức Tân kiến nghị UBND huyện nên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư nạo vét, sửa chữa nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn xã bị sạt lỡ, xuống cấp, không đảm bảo sản xuất của người dân.   Sau khi nghe báo cáo của UBND xã Đức Tân, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận, đi sâu vào phân tích, góp ý, tìm giải pháp phát triển kinh tế xã hội cho xã Đức Tân. Trong đó tập trung vào công tác quy hoạch khu du lịch sinh thái Đá Bàn, khu vực đô thị giáp với thị trấn Mộ Đức theo quy hoạch phát triển đô thị mới của huyện Mộ Đức, quản lý đất đai, nguồn thu. Theo các đại biểu, các ngành của huyện đánh giá thì hiện nay xã Đức Tân cần tập trung mạnh hơn nữa vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp,  trong đó cần đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất, chỉnh trang đồng ruộng, để hướng đến thu hút nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất nông nghiệp; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại; việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ, còn thất thoát nguồn thu, nên dẫn đến nguồn thu chưa đạt. Về phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ các đại biểu cho rằng cần có quy hoạch, định hướng và có giải pháp hỗ trợ phát triển các nghề truyền thống như nghề rèn, cơ khí, mạch nha đẻ phát triển kinh tế cho xã, trong điều kiện hiện nay các làng nghề như cơ khí có tiềm năng phát triển.   Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn Chủ tịch UBND huyện xác định rõ cho xã Đức Tân cần tăng tính tự lực, không ỷ lại, và phải xem việc phát triển kinh tế của xã là trách nhiệm và sứ mệnh của Đảng ủy, Chính quyền xã, còn về phía huyện chỉ có hỗ trợ, giúp đỡ. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý xã Đức Tân cần cởi mở trong suy nghĩ, cách làm, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Để phát triển kinh tế của xã cần phải bắt đầu từ quy hoạch. Cần xác định rõ quy hoạch cụ thể các điểm, các vùng kinh tế và phải làm quy hoạch xong trước ngày 30/4/2017 và tiếp tục lập kế hoạch thực hiện, ưu tiên các vùng sản xuất trước. Khi quy hoạch, định hướng đầu tư phát triển kinh tế vùng cần định hướng thu hút doanh nghiệp, để tạo hạt nhân lan tỏa phát triển kinh tế vùng. Cần xiết lại quản lý đất cho thuê của các trang trại, gia trại trên địa bàn xã, để nâng cao hiệu quả sản xuất. Về nguồn lực đầu tư xây dựng xã Đức Tân cần tận dụng các nguồn thu của địa phương, các chương trình dự án và huy động nguồn lực các con em địa phương để đầu tư phát triển kinh tế xã nhà trong thời gian tới./. Văn Trọng