Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chấp Thuận Chủ Trương Đầu Tư Dự Án Chợ Thi Phổ Kết Hợp Khu Dân Cư, Xã Đức Thạnh

26/04/2023 13:56    250

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 246/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chợ Thi Phổ kết hợp khu dân cư, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ảnh: Phối cảnh chợ Thi Phổ mới, xã Đức Thạnh.

       Dự án có quy mô đầu tư chợ, kết hợp với khu nhà ở với diện tích 47.018,52m2. Trong đó, đất xây dựng nhà ở thương mại 3.692,24m2, với 32 căn nhà ở (3 tầng) nằm trên trục đường chính; đất ở liên kế 8.493,02m2, với 71 lô đất; đất xây dựng công trình chợ 7.180,11m2 và đất thương mại, dịch vụ 3.962,85m2. Tổng vốn đầu tư hơn 162,7 tỷ đồng.

       Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội để di dời Chợ Thi Phổ về vị trí mới và xây dựng nhà ở đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân theo quy hoạch chi tiết được duyệt; góp phần tạo cảnh quan kiến trúc đẹp cho khu vực.

       Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án tự tổ chức phương án đầu tư xây dựng dự án. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội sau khi dự án được đầu tư xây dựng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, Nhà đầu tư bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý. Đối với công trình chợ, thương mại dịch vụ: Sau khi đầu tư hoàn thành công trình, Nhà đầu tư đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.

       UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đồng thời, giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và UBND huyện Mộ Đức tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Văn Trọng