Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Bí thư huyện ủy Mộ Đức đối thoại với nhân dân xã Đức Phú

15/12/2020 10:23    125

Sáng ngày 15/12/2020, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo đã có buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Đức Phú.

     Tại buổi tiếp xúc, nhân dân xã Đức Phú đã có rất nhiều ý kiến,  kiến nghị đến đồng chí Bí thư Huyện ủy và các ngành của huyện. Nhân dân xã Đức Phú kiến nghị vấn đề quản lý trồng và khai thác rừng, nhất là các diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ chứa nước trên địa bàn xã chưa tốt. Người dân đề nghị UBND huyện cần quyết liệt trong việc thu thuế lâm nghiệp rừng trồng, vấn đề giao đất, cho thuê đất để đảm bảo công bằng.

Hình 1. Người dân xã Đức Phú kiến nghị với đồng chí Bí thư Huyện ủy Mộ Đức.

     Một vấn đề được người dân quan tâm và kiến nghị nhiều xoay quanh quản lý các dự án trang trại trại trên địa bàn xã, đó là việc ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, khi các trang trại chăn nuôi quá gần các khu dân cư. Người dân kiến nghị Huyện quan tâm đến các vấn đề giải quyết việc làm cho người dân vùng dự án Vinamilk, nhất là các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ cho dự án; vấn đề ngập úng cục bộ và thiếu nước sinh hoạt của người dân khi dự án Vinamilk đi vào hoạt động; việc quản lý các dự án trang trại nông nghiệp gắn với phát triển điện năng lượng mặt trời trên diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã.

     Bên cạnh đó cán bộ và nhân dân xã Đức Phú kiến nghị  các cấp cần quan tâm đến công tác quản lý xe quá tải trên địa bàn nông thôn; việc quản lý và vận hành các hồ chứa nước, công tác cán bộ và đầu tư phát triển kinh tế để giúp cho kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Hình 2. Đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Huyện ủy trả lời ý kiến của người dân

     Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Huyện ủy cùng UBND huyện và các ngành của huyện và địa phương đã trực tiếp giải quyết và trả lời các vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị. Đồng thời ghi nhận và tổng hợp các vấn đề chưa giải quyết được tại buổi tiếp xúc, đối thoại để gửi cho các ngành giải quyết và trả lời cho người dân trên địa bàn sớm nhất.

Hình 3. Đồng chí Nguyễn Minh Đạo trao quà cho người dân xã Đức Phú.

Nhân buổi tiếp xúc, đối thoại UBMTTQVN huyện đã trao 30 suất quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong cơn bão số 9 vừa qua. Mỗi suất quà 01 triệu đồng, giúp cho  các hộ khắc phục hậu quả cơn bão, ổn định cuộc sống.

 

 

Văn Trọng