Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Bí thư Đảng ủy xã Đức Tân đối thoại với nhân dân

18/07/2018

Sáng ngày 17/7/2018, tại nhà Văn hóa thôn 3, xã Đức Tân, Bí thư Đảng ủy xã Đức Tân đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn 3.

Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo MTTQ Việt Nam xã Đức Tân, cùng các đồng chí trong hệ thống chính trị của thôn và hơn 50 người dân trong thôn. Tại buổi đối thoại nhân dân thôn 3, phản ảnh, kiến nghị một số vấn đề xoay quanh một số tồn tại như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ sơn trồng mía ở đồng cây Si chậm, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chậm giải quyết; nhân dân cũng phản ánh việc các nắp hố ga tuyến kênh S22B đoạn qua khu dân cư trên địa bàn thôn, công ty khai thác thủy lợi tháo gỡ đã lâu nhưng không hoàn trả lại hiện trạng gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại, cần có sự chỉ đạo quản lý của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, người dân kiến nghị chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý vấn nạn trộm chó, khi vấn nạn này vẫn xảy ra trên địa bàn gây mất an ninh trật tự; Người dân kiến nghị, cần có bố trí và quản lý các điểm tập kết rác thải sinh hoạt hợp lý, khi thời gian qua, nhiều người dân đã vứt rác, tập kết rác bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Người dân kiến nghị HTX cần quan tâm đến việc nạo vét một số kênh tiêu thoát nước và chất lượng dịch vụ thu hoạch lúa của các chủ máy thu hoạch thời gian vừa qua chưa tốt, còn nhiều bất cập. Sau khi nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Đồng chí Bí thư đã thẳng thắn tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời chỉ đạo cho các cán bộ phụ trách chuyên môn giải trình thắc mắc cho bà con nhân dân. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân tại buổi tiếp xúc đối thoại đều được giải đáp một cách hợp tình hợp lý, được nhân dân đồng tình./. Văn Trọng