Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đức Tân- Đại hội Đại biểu Hội khuyến học xã Đức Tân nhiệm kỳ 2018-2023

31/08/2018

Chiều ngày 30/8/2018, Hội khuyến học xã Đức Tân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 -2023. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, hội khuyến học xã Đức Tân đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức để ngày càng có nhiều tổ chức cá nhân đóng góp, hỗ trợ và tham gia hội khuyến học các cấp, đặc biệt là tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã đã phát triển thêm 03 chi hội, nâng tổng số chi hội toàn xã lên 12 chi hội khuyến học với hơn 1.650 hội viên. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm, nhất là hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho  học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ về tập vở, đồ dùng học tập và đời sống nhằm tạo điều kiện tốt nhất  để các em được học tập. Trong nhiệm kỳ qua hội khuyến học các cấp của xã đã huy động hơn 350 triệu đồng, cấp được gần 2.400 suất học bổng và khen thưởng, hỗ trợ cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong các năm học.  Nhờ đó mà kết quả và chất lượng  học tập của học sinh và công tác giáo dục trong các nhà trường trên địa bàn xã đã nâng lên đáng kể. Tại đại hội lần này các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đóng góp bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và nghị quyết nhiệm kỳ 2018- 2023. Trong đó, tập trung xây dựng phát triển tổ chức hội, hội viên, quỹ hội, phát huy vai trò của các chi hội khuyến học, nhất là dòng họ khuyến học,hội đồng hương khuyến học, cộng đồng khuyến học và  huy động nhiều nguồn lực vật chất cho công tác khuyến học, khuyến tài. Đại hội  đã bầu ra 13 đồng chí ban chấp hành hội khuyến học xã Đức Tân khóa III, nhiệm kỳ 2018 –2023. Ông Nguyễn Sáng, nguyên  Hiệu trưởng trường THCS Đức Tân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã Đức Tân nhiệm kỳ 2018-2023./. Văn Trọng