Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đức Minh ra mắt mô hình Hộ an toàn - Thôn bình yên - Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự

18/09/2023 09:15    128

Sáng ngày 15/9/2023, UBND xã Đức Minh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Hộ an toàn - Thôn bình yên - Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới”.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ ra mắt

     Mô hình “Hộ an toàn - Thôn bình yên - Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới” có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của mô hình.

Ảnh: 23 thành viên trong mô hình ra mắt tại hội nghị

     Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình được thành lập với 23 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Trưởng Công an xã làm Phó ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm Phó trưởng ban, thành viên là các ban ngành, hội đoàn thể xã, trưởng các thôn và đại diện người dân trên địa bàn xã.

     Mô hình đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ luật, kỷ cương, phục vụ hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã./.

Thu Sương