Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đức Lợi: Diễu hành hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

15/08/2018

Nhân kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2018) và 13 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (19/8/2005 – 19/8/2018). Sáng ngày 14/8, UBND xã Đức Lợi đã tổ chức lễ diễu hành hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa của ngày hội.

Tại lễ diễu hành, tất cả cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của địa phươngđã tham gia diễu hành tại các trục đường chính của địa phương để vận động nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các luận điệu xuyên tạc của các phần tử phản động, cơ hội chính trị. Bên cạnh đó, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng xã đã thực hiện nhiều phong trào như: Tổ chức Cụm liên hoàn về an ninh trật tự; xây dựng tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải; xây dựng câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm; quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình như tuổi trẻ với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; khu dân cư “6 không” …Từ các phong trào, đã góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương luôn ổn định. Thông qua lễ diều hành, nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng với chính quyền địa phương tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.                                                                                         Tú Oanh