Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đức Lân: Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

30/08/2017

Sau 5 năm thực hiện “Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn xã Đức Lân, đến nay, nhờ sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân, phong trào ngày càng được nhân rộng và phát triển, nhiều gia đình trên địa bàn đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững trở thành phong trào sôi nổi, có hiệu quả đối với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn xã, những năm qua, Hội Nông dân xã Đức Lân chú trọng công tác tuyên truyền. Trong 5 năm (2012 – 2016), tỷ lệ hộ nông dân đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2012, toàn  xã có 450 hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào thì đến năm 2016 đã có 970 hộ đăng ký tham gia, trong đó có 755 hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp chiếm 78% số hộ đăng ký , trong đó cấp tỉnh 3 hộ, cấp huyện 89 hộ và cấp xã 663 hộ. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều  hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng 1 năm tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Mậu Phước với mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò, mô hình trồng la giêm của ông Lê Thanh Minh, Mô hình nuôi heo khép kín của ông Nguyễn Mậu Tiếp, mô hình kinh tế gia trại tổng hợp của ông Ngô Văn Sơn…. Mỗi mô hình đều cho lợi nhuận từ 150-250 triệu đồng/năm…. Đồng thời, để giúp các hội viên nông dân thực hiện phong trào SXKD giỏi hiệu quả, 5 năm qua, Hội nông dân xã đã phối hợp với các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn như chăn nuôi thú y, trồng nấm, dịch hại tổng hợp, chăn nuôi gia súc gia cầm cho lao động nông thôn với gần 200 lượt người; tập huấn nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho gần 2.500 lượt hội viên, nông dân trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi thủy sản, bảo vệ thực vật…..Ngoài ra , Hội còn phối hợp với các ngành xây dựng mô hình trình diễn giống cây con, lúa giống mới; tổ chức cho hàng trăm hội viên tham quan hội nghị đầu bờ, tham quan các mô hình ở các địa phương; đồng thời, phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT huyện tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với số tiền 14 tỷ đồng để đầu tư cho SXKD. Hội còn nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện gần 5,5 tỷ đồng cho  trên 500 hộ nông dân vay phát triển kinh tế. Trong 5 năm, nhờ những nguồn vốn vay ưu đãi, toàn xã đã có  hàng chục hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Đức Lân còn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp được hàng tỷ đồng và trên 1000 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, đóng góp công sức để xây dựng các công trình công cộng như mở rộng đường giao thông, đóng góp xây dựng 2km đường bê tông xi măng và thắp sáng điện đường…. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Đức Lân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác liên kết "4 nhà" để giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của mỗi hộ gia đình. Hội tổ chức hoạt động dịch vụ để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển SXKD bằng nhiều hình thức; phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân. Tiếp tục xây dựng và mở rộng quy mô Quỹ hỗ trợ nông dân do hội quản lý để các hội viên nông dân được vay vốn phát triển kinh tế; xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả làm điểm, giúp hội viên nông dân học tập, làm theo đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến và nhân tố mới sáng tạo, hiệu quả trong SXKD, xóa đói giảm nghèo…. Có thể thấy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo xã Đức Lân đã góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo đời sống ở nông thôn, khơi gợi lên trong mỗi gia đình hội viên ý chí vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới./.                                                                      Thu Sương