Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đối thoại trực tiếp chuyên đề đất đai của Bí thư huyện ủy với nhân dân xã Đức Minh

27/05/2017

Sáng ngày 23/5/2017, Huyện ủy Mộ Đức tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp chuyên đề đất đai của Bí thư huyện ủy với nhân dân xã Đức Minh . Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Màu, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, Trần Văn Mẫn Chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng của huyện. Buổi đối thoại đã thu hút rất đông bà con nhân dân xã Đức Minh tham dự.

Tại buổi đối thoại, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, người dân đã trình bày nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, thủ tục giải quyết đất đai. Cụ thể như việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương cho người dân còn chậm, chính quyền chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong giải quyết tranh chấp đất đai, để kéo dài, gây bức xúc cho người dân. Người dân cũng kiến nghị việc một số doanh nghiệp được cấp đất đầu tư trên địa bàn xã trước đây sử dụng không hiệu quả, bỏ hoang đề nghị nhà nước thu hồi lại đất, cấp lại cho người dân sản xuất; Việc quản lý quỹ đất của xã Đức Minh chưa chặt chẽ để cho một số cá nhân chiếm dụng đất, nhất là quỹ đất 5% và đất khu vực nghĩa địa của xã.

Người dân kiến nghị các vấn đề về đất đai tại buổi đối thoại

Đặc biệt, tại buổi đối thoại, đã có rất nhiều ý kiến của người dân xung quanh việc thu hồi đất cấp cho một số dự án chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã. Hầu hết các ý kiến tập trung vào việc chính sách giải quyết, bồi thường và hỗ trợ cho người dân có đất đang sản xuất trong diện bị thu hồi đất cho dự án. Trong năm 2017, xã Đức Minh có 03 dự án được các doanh nghiệp vào đầu tư trên lĩnh vực sản xuất trang trại và nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích đất thu hồi gần 30 ha.   Sau khi nghe ý kiến của người dân, thay mặt cho lãnh đạo huyện nhà đồng chí Nguyễn Màu, Bí thư huyện Ủy Mộ Đức đã ghi nhận tất cả ý kiến của bà con nhân dân. Đồng thời đồng chí đã chỉ đạo cho các ngành chức năng và địa phương giải quyết ngay một số vấn đề người dân kiến nghị, bức xúc liên quan đến đất đai tại buổi đối thoại. Riêng  một số ý kiến, kiến nghị của người dân Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo cho các ngành tiếp nhận tham mưu cho UBND huyện  chỉ đạo xử lý trong thời gian sớm nhất cho nhười dân.   Thông qua buổi đối thoại đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người dân trong lĩnh vực đất đai. Qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân./. Văn Trọng