Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đoàn công tác UBND huyện Mộ Đức làm việc với UBND xã Đức Hòa về chương trình xây dựng nông thôn mới.

26/02/2017

Chiều ngày 22/2/2017, Đoàn công tác UBND huyện Mộ Đức, do đồng chí Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Đức Hòa về chương trình xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí Võ Lâm, phó Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Ngọc Lân, phó Chủ tịch UBND huyện, Vũ Nhân phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.

 Xã Đức Hòa là một trong 02 xã được chọn về đích xã nông thôn mới trong năm 2017.

Theo báo cáo của UBND xã Đức Hòa, đến thời điểm này xã Đức Hòa đã đạt 15 trong tổng số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Đức Hòa còn 4 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học.   Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận về những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Đức Hòa. Các đại biểu đã đi sâu vào phân tích, đánh giá các chi tiết, nhất là các chi tiết chưa đạt được như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, sân thể thao. Công tác quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện của các tiêu chí.   Theo đánh giá của đoàn công tác tại buổi làm việc, đến thời điểm này xã Đức Hòa vẫn còn bị động trong triển khai thực hiện các tiêu chí, một số tiêu chí đến thời điểm này vẫn chưa có quy hoạch cụ thể, chi tiết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn đã chỉ đạo cho xã Đức Hòa cần xác định xem xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cốt yếu của địa phương. Và xác định năm 2017, xã Đức Hòa phải về đích nông thôn mới. Đồng chí cũng lưu ý xã Đức Hòa cần cân nhắc trong đầu tư các tiêu chí nông thôn mới, trong đó cần tập trung quan tâm vấn đề hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân; xã Đức Hòa nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch và hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các hạng mục trong các tiêu chí; cần làm ngay các tiêu chí giao thông, thủy lợi, các thủ tục sáp nhập trường học; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Trần Văn Mẫn cũng lưu ý xã Đức Hòa cần tận dụng khai thác nguồn lực, tài nguyên của địa phương để tái đầu tư trong quá trình thực hiện các công trình, trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo tiết kiệm ngân sách đầu tư, hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2017./. Văn Trọng