Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đoàn công tác UBND huyện làm việc với UBND xã Đức Phú về chương trình xây dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm 2017

09/03/2017

Sáng ngày 07/3/2017, Đoàn công tác UBND huyện Mộ Đức, do đồng chí Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Đức Phú về chương trình xây dựng nông thôn mới và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã trong năm 2017. Tham dự buổi làm việc, có các đồng chí Võ Lâm, phó Chủ tịch HĐND huyện, Vũ Nhân phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện.

 Xã Đức Phú là một trong 02 xã được chọn về đích xã nông thôn mới trong năm 2018.

Theo báo cáo của UBND xã Đức Phú, đến thời điểm này xã Đức Phú đã đạt 13 trong tổng số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện xã Đức Phú còn 6 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại, nông thôn, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. Theo nhu cầu vốn của xã Đức Phú để thực hiện các tiêu chí NTM là gần 50 tỷ đồng. Hiện xã Đức Phú đã tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí và đã đề ra kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí. Cũng như đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội năm 2017.   Đánh giá về công tác chuẩn bị các văn bản, báo cáo cho đoàn công tác về nhiệm vụ công tác và các giải pháp thực hiện trong xây dựng nông thôn mới và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2017, đồng chí Trần Văn Mẫn Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao về sự chủ động, sát với nhiệm vụ, định hướng chỉ đạo của huyện.   Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận về những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Đức Phú. Các đại biểu đã đi sâu vào phân tích, đánh giá các chi tiết, nhất là các chi tiết chưa đạt được như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, sân thể thao. Công tác quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện của các tiêu chí. Theo đánh giá của đoàn công tác tại buổi làm việc, xã Đức Phú vẫn chưa có quy hoạch cụ thể, chi tiết. Nguồn lực của xã Đức Phú có nhưng chưa khai thác hết, nhất là nguồn thu từ đất đai như đấu giá, cho thuê đất, đất rừng sản xuất. Việc lấn chiếm đất đai, và việc quản lý đất đai của địa phương chưa tốt. Trong khi đó, qua rà soát thực hiện các tiêu chí, thì nguồn lực cần rất lớn, cho nên đây là vấn đề hết sức khó khăn cho xã Đức Phú, nếu không có sự chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp. Các đại biểu cũng tham gia, thảo luận giải pháp, định hướng phát triển kinh tế cho xã Đức Phú, nhất là tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một thế mạnh lớn của xã, khi đất đai sản xuất rộng, phù hợp quy hoạch các vùng sản xuất trang trại, gia trại tập trung, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn.   Phát biểu tại buổi làm việc, theo đồng chí Vũ Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng để hoàn thành xã nông thôn mới và đưa xã Đức Phú phát triển, thì xã Đức Phú cần tập trung làm ngay chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt dự án ứng dụng các giải pháp kỹ thuật gắn với tái cơ cấu nông nghiệp tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh; cần xây dựng nhiều cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa, khi xã Đức Phú là một trong những xã thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng với diện tích lớn nhất huyện; Cần thực hiện việc lựa chọn, định hướng giống, cây trồng vật nuôi phù hợp cho phát triển các vùng quy hoạch trang trại, gia trại tập trung, trong đó phải chú ý trồng cây bản địa trong phát triển rừng sản xuất trên địa bàn; phải lập kế hoạch nguồn thu, xây dựng phương án thu trong chương trình xây dựng nông thôn mới để thông qua Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, người dân tại các khu dân cư và phải hoàn thành kế hoạch và phương án thu trình cho UBND huyện trước ngày 30/3/2017. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Vũ Nhân yêu cầu xã Đức Phú cần phải khẩn trương làm ngay việc cần rà soát lại quy hoạch chung, lập quy hoạch chi tiết sản xuất, quy hoạch trung tâm xã; cần quy hoạch điểm trung chuyển nông sản của xã gần sát điểm quy hoạch chợ đường mương, đảm bảo cho chương trình xây dựng nông thôn mới.   Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo xã Đức Phú cần xác định định hướng phát triển, lợi thế của địa phương và phải kiên định định hướng phát triển kinh tế các vùng quy hoạch, có phương án phát triển cụ thể cho các vùng quy hoach, phát triển trang trại, gia trại; cần bám sát định hướng chỉ đạo phát triển chung của huyện. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trần Văn Mẫn cũng lưu ý xã Đức Phú , xây dựng hoàn thành đạt xã nông thôn mới không phải là cái đích cuối cùng mà nó là tiền đề để phát triển cho xã Đức Phú trong giai đoạn tiếp theo. Do đó cần phải có kế hoạch cụ thể cho xây dựng nông thôn mới, và phải bắt đầu vào cuộc ngay trong năm 2017 và có chương trình, lộ trình rõ ràng cho những năm tiếp theo sau năm 2018. Cần bám sát với các ngành để xây dựng kế hoạch cụ thể. Về vấn đề nguồn lực, xã Đức Phú cần tận dụng khai thác nguồn lực, tài nguyên của địa phương như từ nguồn đấu giá đất, cho thuê đất và tận dụng nguồn tài nguyên đất tại chỗ để tái đầu tư cứng hóa trong quá trình thực hiện các công trình giao thông, trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo tiết kiệm ngân sách đầu tư, hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, đồng chí Trần Văn Mẫn cũng yêu cầu Đảng ủy, HĐND, UBND xã cần phải thống nhất quan điểm, chủ trương và phải quyết tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tận dụng nguồn lực, đổi mới linh động, năng động, sáng tạo thì mới thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra./. Văn Trọng