Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đoàn công tác UBND huyện làm việc với UBND xã Đức Lân về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới

17/03/2017

Sáng ngày 8/3/2017, Đoàn công tác UBND huyện , do đồng chí Trần Văn Mẫn làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND xã Đức Lân về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới của xã Đức Lân. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Phạm Ngọc Lân, phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành chức năng, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện.

Theo báo cáo của UBND xã Đức Lân, chỉ tiêu trong năm 2017, xã Đức Lân phấn đấu tăng trưởng kinh tế hơn 19%, tổng giá trị sản  xuất toàn ngành hơn 960 tỷ đồng; giai đoạn 2018-2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 21%. Hiện xã Đức Lân là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế của huyện Mộ Đức, khi có quỹ đất sản xuất lớn để phát triển nông nghiệp; có khu đô thị Thạch Trụ phát triển thương mại, dịch vụ; cụm công nghiệp Thạch Trụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, là cửa ngõ của huyện Mộ Đức giáp với các huyện Ba Tơ, Đức Phổ. Đến nay xã Đức Lân đã có kế hoạch , định hướng phát triển các vùng kinh tế của xã, như vùng kinh tế phía Tây và vùng kinh tế khu đông, vùng kinh tế động lực dọc quốc lộ 1A. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo UBND xã Đức Lân đã đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề như UBND huyện quan tâm  hỗ trợ cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước cho khu Tây của xã, để phục vụ phát triển sản xuất; đề nghị hỗ trợ vốn cho địa phương nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, khi hệ thống nước của xã xây dựng từ năm 1993 đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân; yêu cầu các cấp Tỉnh và huyện, làm việc với các chủ đầu tư, các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện để đẩy nhanh tiến độ; huyện cần có cơ chế thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Thạch Trụ; UBND Huyện quan tâm cho nạo vét, chỉnh dòng phía hạ lưu đập dâng Suối Giới, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn từ dự án nuôi trồng thủy sản Gò Mèn; quan tâm bố trí vốn đầu tư cho các trường học trên địa bàn xã, đầu tư đường giao thông nội đồng và kênh mương thủy lợi, phục vụ sản xuất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá các điều kiện thuận lợi, định hướng và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xã Đức Lân. Trong đó tập trung vào kế hoạch quỹ đất, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, giao thông nội đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới.   Theo ngành Tài nguyên môi trường và các đại biểu tham dự buổi làm việc đánh giá thì hiện xã Đức Lân chưa thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch đất đai. Yêu cầu xã Đức Lân cần soát xét lại quỹ đất, tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, có kế hoạch sử dụng đất khoa học, hợp lý; đồng thời thực hiện nghiêm nghĩa vụ tài chính đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn xã. Các đại biểu tập trung thảo luận về việc quy hoạch điểm xử lý rác thải của xã Đức Lân để giải quyết vấn đề môi trường trên địa bàn xã.   Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Ngọc Lân, phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo xã Đức Lân cần tập trung kêu gọi xúc tiến đầu tư, nhất là nguồn lực con em quê hương; về chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã Đức Lân đã có sự chủ động, có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Tuy nhiên xã Đức Lân cần rà soát lại các tiêu chí theo quy định mới. xã Đức Lân cần làm ngay điểm xử lý rác thải và tập trung công tác vận động, họp dân về việc làm chợ mới Đức Lân.   Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Mẫn, chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự chuẩn bị của xã Đức Lân, cũng như chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã. Tuy nhiên, xã Đức Lân mới chỉ có định hương chưa có kế hoạch chi tiết, cụ thể về phát triển kinh tế cũng như chương trình xây dựng đô thị và nông thôn mới. Đồng chí Trần Văn Mẫn yêu cầu xã Đức Lân trong vòng 1 tháng phải hoàn thành kế hoạch chi tiết trung hạn và ngắn hạn trình cho UBND huyện trước ngày 10/4/2017. Riêng về lĩnh vực thương mại dịch vụ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn xã Đức Lân bằng mọi cách xây dựng lại thương yêu ăn ở Thạch Trụ, quan tâm phát triển đô thị và nông thôn mới trên địa bàn 4 thôn của xã. Bên cạnh đó địa phương cần chú trọng, định hướng công tác đào tạo nghề gắn với ngành thương mại dịch vụ. Về nguồn lực đầu tư cho xã trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Mẫn yêu cầu xã Đức Lân cần quản lý chặt chẽ quỹ đất, khai thác tốt nguồn thu từ đất như đấu giá đất, cho thuê đất để tăng nguồn thu tái đầu tư cho cơ sở hạ tầng địa phương./. Văn Trọng