Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đảng ủy xã Đức Thắng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân thôn Dương Quang

02/12/2017

Sáng ngày 02/12/2017, tại Nhà văn hóa thôn Dương Quang, Đảng ủy xã Đức Thắng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân thôn Dương Quang. Tham dự tại buổi đối thoại có đồng chí Vũ Nhân: Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức; đồng chí Lê Miền - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Tấn Việt - UVBTV Đảng ủy – Phó Chủ tịch UBND xã; các đồng chí đại diện cho Mặt trận, các ban, ngành, hội đoàn thể xã, Cấp ủy Chi bộ, BDC thôn và hơn 200 người dân trong thôn Dương Quang tham dự

Tại buổi tiếp xúc, nhân dân thôn Dương Quang đã nghe b áo cáo về kinh tế, xã hội năm 2017 nêu bật là kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được tăng cường, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra; xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; văn hóa - xã hội phát triển; an sinh xã hội và công tác trợ giúp người nghèo được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đúng theo kế hoạch đề ra, công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn được nhân dân hưởng ứng tích cực.   Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, Nhân dân thôn Dương Quang đã đề xuất, chia sẻ, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương hơn 20 ý kiến là những vấn đề liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân, về công tác sản xuất nông nghiệp, quản lý tranh chấp đất đai, tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, công tác quy hoạch, các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo…    Với tinh cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí trong lãnh đạo xã đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó tạo sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển, sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.  

                                                                                                            Lê Tuấn Trinh