Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đại hội điểm Hội phụ nữ xã Đức Phong lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021

25/04/2016

Sáng ngày 22/4/2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Phong tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Mộ Đức chọn làm điểm cấp cơ sở. Dự đại hội có 100 đại biểu chính thức đại diện cho 5.145 hội viên phụ nữ trong toàn xã.

Nhiệm kỳ 2011-2016, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội được Hội LHPN xã Đức Phong triển khai thực hiện có hiệu quả. Bình quân cả nhiệm kỳ có 92% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;  có 4.576 hộ gia đình đạt 4 tiêu chuẩn về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, chiếm 90% so với số hộ đăng ký; có 85% hội viên đăng ký thực hiện và gần 80% hội viên đăng ký đạt tiêu chuẩn của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đức Phong đã tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường; có 85% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký tham gia phương án thu gom rác thải của xã và đóng góp hàng tỷ đồng để cùng với địa phương xây dựng các tuyến đường giao thông nội đồng và trong khu dân cư; làm cổng chào thôn, điện thắp sáng đường quê....

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, trong nhiệm qua, Hội LHPN xã Đức Phong đã phối hợp với các ngân hàng cho trên 600 lượt hội viên vay vốn với tổng nguồn vốn trên 14 tỷ đồng; xây dựng 11 tổ phụ nữ tiết kiệm với 600 thành viên tham gia, đến nay đã tiết kiệm trên 360 triệu đồng; giúp hội viên có vốn làm ăn không tính lãi; Phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề cho trên 500 lượt hội viên phụ nữ. Hội LHPN xã Đức Phong còn vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy nội lực giúp đỡ nhau về vốn, ngày công lao động, cây giống; hỗ trợ sửa chữa nhà và tặng quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 100 triệu đồng... góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương.   Bên cạnh đó, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh cũng được Hội LHPN xã Đức Phong chú trọng; trong nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp được 286 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn hội hiện nay lên 3.293 chị; tăng 9,5% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hội viên sinh hoạt thường xuyên đạt 85%. Hàng năm, 5/5 chi hội đều được đánh giá xếp loại khá trở lên...   Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Đức Phong tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu hằng năm có 85% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo đảm 100% hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách –xã hội được đào tạo nghề; thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 85% trở lên…   Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đại biểu phụ nữ xã Đức Phong lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành Hội LHPN xã nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Điệp được tín nhiệm tái cử giữ chức chủ tịch Hội LHPN xã Đức Phong nhiệm kỳ 2016-2021 ./.   Thu Sương