Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đại hội hợp nhất Hợp tác xã Nông nghiệp Đức Lân

12/07/2023 10:11    171

Sáng ngày 20.6, xã Đức Lân tổ chức Đại hội đại biểu hợp nhất Hợp tác xã nông nghiệp Đức Lân, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Toàn cảnh đại hội

     Hợp tác xã nông nghiệp Đức Lân được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Sơn 1, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tú Sơn 2 và HTXDVNN Thạch Trụ với hơn 2.600 xã viên.

Ảnh: các đại biểu tham dự Đại hội.jpg

     Tại đại hội, các đại biểu, bà con xã viên hợp tác xã đã được thông qua các dự thảo báo cáo điều lệ hợp tác xã hợp nhất nhiệm kỳ 2023-2028; phương án sản xuất kinh doanh, phương án vốn; phương án nhân sự.  Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị hợp tác xã, Ban kiểm soát hợp tác xã, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã.

Ảnh: Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp xã Đức Lân nhiệm kỳ 2023– 2028 ra mắt đại hội.

     Với tinh thần trách nhiệm dân chủ Đại hội đã bầu ra 03 ông (bà) có đủ năng lực, trình độ vào Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp xã Đức Lân nhiệm kỳ 2023– 2028. Với sự tín nhiệm cao của bà con xã viên, ông Nguyễn Ngọc Tư được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp xã Đức Lân. 
     Phát biểu tại Đại hội,  đại diện lãnh đạo UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Đức Lân và bà con thành viên hợp tác xã trong việc hợp nhất hợp tác xã. Đồng thời hy vọng với nhiều quyết tâm, đổi mới, Hợp tác xã Đức Lân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới đưa hợp tác xã phát triển theo đúng định hướng đã đề ra trong thời gian tới./.

Thu Sương