Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Đại Hội Đại Biểu Hội Nông Dân Huyện Mộ Đức Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2023- 2028 Thành Công Tốt Đẹp

23/05/2023 05:10    233

Ngày 20/5/2023, Hội Nông dân huyện Mộ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Tấn Lãm- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Quang Trung- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đạo- TUV- Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Nhân- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Ngô Văn Thanh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV HU; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn và 150 đại biểu hội viên nông dân ưu tú đại diện cho trên 19 nghìn hội viên nông dân dự Đại hội.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội Nông dân huyện Mộ Đức lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2025.

     Trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Hội Nông dân huyện Mộ Đức đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là Trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới” góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn huyện ngày càng phát triển, đời sống của nông dân được cải thiện mọi mặt nổi bật: Hoàn thành 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2018- 2023) đã đề ra trong đó: tỷ lệ thu hút hội viên đạt 109%; Cơ sở hội xây dựng mới  và duy trì được mô hình tự quản về an ninh trật tự đạt 138%; Hàng năm có trên 13 nghìn hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét đã có trên 7 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với đó, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tăng lên hơn 1,2 tỷ đồng  cho hội viên nông dân vay phát triển các mô hình sản xuất, 100% hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích.

Ảnh: Đồng chí Võ Tấn Lãm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội.

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Tấn Lãm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Vinh-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội nông dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí cũng đề nghị Hội nông dân huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù sáng tạo trong hội viên nông dân. Nâng cao  chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khuyến khích và tạo điều kiện cho nông dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động nhằm nâng cao trách nhiệm và năng lực thụ hưởng quyền lợi của nông dân như: Phòng trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các mô hình hợp tác, liên doanh, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Cùng với đó, Hội nông dân các cấp cần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao nhận thức cho nông dân về quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần phát triển kinh tế- xã hội chung của huyện.

     Nhiệm kỳ 2023- 2028, Hội Nông dân huyện đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu. Các đại biểu dự Đại hội đã thảo luận và cơ bản đồng tình, nhất trí cao với các chỉ tiêu tại Đại hội, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.

     Với chủ đề “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Hội nhập- Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Mộ Đức đã bầu 22 đại biểu vào Ban chấp hành Hội nông dân Mộ Đức khóa X. Phiên họp BCH thứ nhất đã tín nhiệm tiếp tục bầu đồng chí Huỳnh Kim Tuấn- HUV- Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023- 2028, Bầu đồng chí Hoàng Ngọc Dương- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII được tổ chức trong thời gian tới.

Ảnh: Ra mắt Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028.

     Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Mộ Đức lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp./.

Văn Trọng