Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC


UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

dia-diem-tru-so: Tổ dân phố I, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3820254 - Fax: -

Email: moduc@quangngai.gov.vn

Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 365

total-visitor: 1890545

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0