Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Lấy ý kiến về quy hoạch sữ dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 huyện Mộ Đức

Lấy ý kiến về quy hoạch sữ dụng đất đai giai đoạn 2021-2023 huyện Mộ Đức

14:50 19/07/2021

Công văn có đính kèm các biểu mẫu kèm theo.
Bộ Luật hình sự (sửa đổi)

Bộ Luật hình sự (sửa đổi)

02:20 24/08/2015

Góp ý Bộ Luật hình sự (sửa đổi)
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Mộ Đức

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Mộ Đức

03:11 05/02/2015

  Mộ Đức điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bản dự thảo Luật dân sự (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. HĐND và UBND huyện Mộ...
Nghị quyết của UBTV Quốc Hội Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Nghị quyết của UBTV Quốc Hội Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

09:49 01/02/2013

Này 21 tháng 01 năm 2013, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ban hành NGHỊ QUYẾT số 563/NQ-UBTVQH13 Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Mộ Đức điện tử trân trọng đăng tải toàn văn.
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 14, tháng 01-2013

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 14, tháng 01-2013

09:45 01/02/2013

Mộ Đức điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bản dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 14, tháng 01-2013. HĐND và UBND huyện Mộ Đức mong muốn Cán bộ, công chức viên chức và nhân dân huyện Mộ Đức đóng góp cho dự thảo. Nội dung đóng góp xin gửi về hòm thư moduc@quangngai.gov.vn. Ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân sẽ được biên tập và đăng trên Mộ Đức điện tử.

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 198

total-visitor: 1890557

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0