Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

MIẾU BÀ KỲ TÂN - Di tích tín ngưỡng dân gian và công trình kiến trúc mang đậm giá trị khoa học

MIẾU BÀ KỲ TÂN - Di tích tín ngưỡng dân gian và công trình kiến trúc mang đậm giá trị khoa học

08:06 27/05/2014

  Thường niên chiếu lệ, cứ đến ngày 14 tháng 7 âm lịch tại Miếu Bà Kỳ Tân, bà con nhân dân xã Đức Lợi cùng nhau...
Kỷ yếu các di tích đã được xếp hạng của huyện Mộ Đức

Kỷ yếu các di tích đã được xếp hạng của huyện Mộ Đức

01:46 17/04/2014

  Là một phần của đất nước Việt Nam, huyện Mộ Đức với quá trình khai khẩn, xây dựng và giữ gìn đã hình thành nên những...
Giảm nghèo nhanh, bền vững – những khó khăn, thách thức

Giảm nghèo nhanh, bền vững – những khó khăn, thách thức

08:46 16/04/2014

  Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu chung của...
Xã Đức Phong - Hồi sinh và thành tựu sau 50 năm giải phóng

Xã Đức Phong - Hồi sinh và thành tựu sau 50 năm giải phóng

10:20 25/02/2014

  N gược dòng lịch sử, xuôi theo dòng chảy thời gian - như một quy luật, cứ mỗi độ Xuân về các bậc cao niên, các mẹ, các...
Hát múa Sắc bùa nét đẹp văn hóa dân gian cần được bảo tồn, phát huy

Hát múa Sắc bùa nét đẹp văn hóa dân gian cần được bảo tồn, phát huy

09:13 11/07/2013

Hát múa Sắc bùa, một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian, hình thành từ trong lao động sản xuất và được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Vì vậy, mãi đến nay vẫn chưa được xác định hát múa Sắc bùa có tự bao giờ, chỉ biết nó có từ rất lâu.
NGUYỄN THIỆU (1903 - 1989)

NGUYỄN THIỆU (1903 - 1989)

08:01 09/11/2012

Nguyễn Thiệu người làng Thạch Trụ, nay thuộc xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, đỗ Tú tài Tân học năm 1923, thường được gọi là Tú Thiệu.
VÕ SỸ (1910 - 1948)

VÕ SỸ (1910 - 1948)

08:00 09/11/2012

NGUYỄN BÁ LOAN (1857 - 1908)

NGUYỄN BÁ LOAN (1857 - 1908)

07:58 09/11/2012

Nguyễn Bá Loan (Ấm Loan) là con Phó bảng Nguyễn Bá Nghi, người làng Lạc Phố, nay thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức.