Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 416/UBND-KT V/v lập phương án cho thuê, đấu giá mặt bằng, ki ốt, nhà lồng, lều chợ và bãi giữ xe chợ Trung tâm xã Đức Phong 25-04-2022
2 413/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 25-04-2022
3 415/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2022-2024 25-04-2022
4 412/UBND-NC Về việc kiện toàn chức danh công chức Văn hóa - xã hội xã Đức Phú 25-04-2022
5 410/UBND-NC Về việc kiểm tra, rà soát và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 25-04-2022
6 409/UBND-KT Về việc thống nhất điều chỉnh một số hang mục công việc xây dựng công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện 25-04-2022
7 407/UBND-NC Về việc danh sách chủ tịch , Phó Chủ tịch UBND xã-TT tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2022 22-04-2022
8 408/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách giáo viên tham giá các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022 22-04-2022
9 397/UBND-KT V/v báo cáo những kết quả đạt được, vướng mắc đến việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức 21-04-2022
10 402/UBND-NC Về việc báo cáo thống kê và đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2022 - 2025 21-04-2022
11 398/UBND-KT Về việc đẩy mạnh công tác quyết tóa vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mộ Đức 21-04-2022
12 390/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 19-04-2022
13 393/UBND-NL Về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức 19-04-2022
14 394/UBND-NL Về việc lựa chọn sản phẩm tham gia dự chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 19-04-2022
15 384/UBND-UBND Công văn cho ý kiến về danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã 19-04-2022
16 383/UBND-UBND Công văn thỏa thuận chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã 19-04-2022
17 386/UBND-KT V/v cho phép triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất phục vụ cho việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất tái định cư tại Khu tái định cư (bổ sung) thuộc dự án: Tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (đường nội thị), huyện Mộ Đức. 19-04-2022
18 381/UBND Công văn tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em 18-04-2022
19 380/UBND-UBND Công văn rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn 18-04-2022
20 382/UBND-UBND Công văn góp ý Quy định khen thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 18-04-2022
21 378/UBND-NL Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-04-2022
22 377/UBND-VX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022 15-04-2022
23 370/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức tham gia các lớp bồi Tiếng Anh và công nghệ thông tin năm 2022 14-04-2022
24 376/UBND-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCTW khóa X 14-04-2022
25 363/UBND-NL Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-04-2022
26 367/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chuyển đổi số 13-04-2022
27 362/UBND-KT V/v cho ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mộ Đức 13-04-2022
28 368/UBND-KT V/v góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 13-04-2022
29 358/UBND-NC Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo 13-04-2022
30 366/UBND-VX Về tình hình thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện 13-04-2022
31 368/UBND-KT V/v góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 13-04-2022
32 356/UBND-NL V/v đăng ký nhu cầu thực hiện chương trình trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Mộ Đức. 12-04-2022
33 357/UBND-NL V/v lấy ý kiến góp ý dự án Hỗ trợ phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 12-04-2022
34 353/UBND-VX V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi đến năm 2025 08-04-2022
35 348/UBND-NL Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2022 07-04-2022
36 346/UBND-NL Về việc đăng ký bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức 07-04-2022
37 336/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và công nghệ thông tin năm 2022 06-04-2022
38 337/UBND-KT Về việc khẩn trương thanh toán kinh phí hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2017 trên địa bàn huyện Mộ Đức 06-04-2022
39 327/UBND-NL Về việc triển khai đánh giá năng suất, các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 và thống kế đàn gia súc, gia cầm 04-04-2022
40 325/UBND-NL V/v chỉ đạo khắc phục diện tích cây trồng bị ngập úng và đổ ngã do mưa lớn gây ra trong vụ Đông Xuân 2021-2022 01-04-2022
41 322/UBND-NC Về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng 01-04-2022
42 315/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
43 311/UBND-KT V/v cung cấp số liệu để hoàn thiện Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư và xây dựng Báo cáo khả thi dự án làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc 30-03-2022
44 307/UBND-KT Về việc lấy ý kiến các nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 tại lô đất CN-1 thuộc Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đức Thạnh 30-03-2022
45 305/UBND-NC V/v ý kiến trường hợp xét tuyển và bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đức Phú 30-03-2022
46 310/UBND-NL V/v khẩn trương tổ chức các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn 30-03-2022
47 306/UBND-VX V/v tổ chức treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện 30-03-2022
48 304/UBND-KT V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Ngãi. 29-03-2022
49 302/UBND-KT V/v góp ý 02 phương án thiết kế Khu tái định cư xã Đức Lợi và Đức Thắng, huyện Mộ Đức phục vụ GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 29-03-2022
50 300/UBND-NC V/v cung cấp kết quả triển khai của 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ 29-03-2022
51 301/UBND-NC V/v chia khối, cụm thi đua; phân công Trưởng, Phó các khối, Cụm và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho khối, cụm thi đua năm 2022 29-03-2022
52 298/UBND-NL V/v đề xuất nội dung Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai 29-03-2022
53 293/UBND-KT V/v giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp giao đất tái định cư không cùng thời điểm phê duyệt phương án bồi thường 28-03-2022
54 296/UBND-NC V/v thống nhất hình thức và nội dung sát hạch để tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển 28-03-2022
55 291/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 28-03-2022
56 290/UBND-VX Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022 28-03-2022
57 289/UBND-VX Về việc tham gia góp dự thảo Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2022
58 288/UBND-NC Về việc giao nhiệm vụ cho các ngành tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đề nghị của Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi 25-03-2022
59 287/UBND-NC Về việc báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 25-03-2022
60 286/UBND-KT Về việc giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được nhà nước giao đất tái định cư tại Khu dân cư Nam Sông Vệ thuộc dự án: kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ, xã Đức Nhuận 25-03-2022
61 285/UBND-XV Về việc tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, dự thảo tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vũng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 25-03-2022
62 284/UBND-KT Về việc kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường QL1, đoạn tuyến tránh thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức 24-03-2022
63 283/UBND-VX V/v hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 23-03-2022
64 281/UBND-KT V/v giải trình quy hoạch công trình: Khu dân cư Phú Lộc và khu dân cư Đồng Nà, xã Đức Phong 23-03-2022
65 273/UBND-KT V/v xử lý tình trạng phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 22-03-2022
66 274/UBND-KT Về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-03-2022
67 277/UBND-NC về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-03-2022
68 271/UBND-NL V/v triển khai thực hiện các yêu cầu đối với ớt tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. 21-03-2022
69 272/UBND-VX Về việc thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 21-03-2022
70 253/UBND-KT Về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 17-03-2022
71 254/UBND-VX V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-03-2022
72 258/UBND-NC /v báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021; việc giảm biên chế giáo viên, nhân viên y tế giai đoạn 2015-2021; nhu cầu biên chế giáo viên và nhân viên y tế giai đoạn 2022-2026 17-03-2022
73 260/UBND-KT Về việc ý kiến về dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi , UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-03-2022
74 248/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Quyết định Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 16-03-2022
75 247/UBND-VX V/v hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 16-03-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 414

total-visitor: 1890391

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0