Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 416/UBND-KT V/v lập phương án cho thuê, đấu giá mặt bằng, ki ốt, nhà lồng, lều chợ và bãi giữ xe chợ Trung tâm xã Đức Phong 25-04-2022
2 413/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 25-04-2022
3 415/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2022-2024 25-04-2022
4 412/UBND-NC Về việc kiện toàn chức danh công chức Văn hóa - xã hội xã Đức Phú 25-04-2022
5 410/UBND-NC Về việc kiểm tra, rà soát và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 25-04-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 583

total-visitor: 1890435

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0