Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 416/UBND-KT V/v lập phương án cho thuê, đấu giá mặt bằng, ki ốt, nhà lồng, lều chợ và bãi giữ xe chợ Trung tâm xã Đức Phong 25-04-2022
2 413/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 25-04-2022
3 415/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2022-2024 25-04-2022
4 412/UBND-NC Về việc kiện toàn chức danh công chức Văn hóa - xã hội xã Đức Phú 25-04-2022
5 410/UBND-NC Về việc kiểm tra, rà soát và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 25-04-2022
6 409/UBND-KT Về việc thống nhất điều chỉnh một số hang mục công việc xây dựng công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện 25-04-2022
7 407/UBND-NC Về việc danh sách chủ tịch , Phó Chủ tịch UBND xã-TT tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2022 22-04-2022
8 408/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách giáo viên tham giá các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022 22-04-2022
9 397/UBND-KT V/v báo cáo những kết quả đạt được, vướng mắc đến việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức 21-04-2022
10 402/UBND-NC Về việc báo cáo thống kê và đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2022 - 2025 21-04-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 423

total-visitor: 1890399

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0