Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
211 17315/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Tuyến đường Bầu súng - Biển Đạm Thủy Bắc 03-12-2021
212 17349/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Lê Thị Xuân 03-12-2021
213 17348/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Phạm Văn Hường 03-12-2021
214 17347/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Phạm Văn Hường 03-12-2021
215 17347/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Trần Thị Phượng 03-12-2021
216 17346/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Phan Văn Thanh 03-12-2021
217 17345/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Thắng - Phạm Thị Ấn 03-12-2021
218 17344/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Thắng - Trần Thị Đúng 03-12-2021
219 17343/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Thắng - Hồ Thị Phươn 03-12-2021
220 17342/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Thắng - Ngô Thị Thuần 03-12-2021
221 17341/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Thắng - Trần Huề 03-12-2021
222 17340/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Lân - Phạm Lệnh 03-12-2021
223 17359/QĐ-UBND. Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng: Đức Thạnh - Nguyễn Việt 03-12-2021
224 17358/QĐ-UBND Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng: Đức Thạnh - Đoàn Thị Thu Thùy 03-12-2021
225 17357/QĐ-UBND. Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng: Đức Thạnh - Lê Thái Hiế 03-12-2021
226 17356/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội: Đức Lân -Nguyễn Thị Sương 03-12-2021
227 17355/QĐ-UBND. Về việc trợ cấp xã hội: Đức Lân - Phạm Thị Dần 03-12-2021
228 17353/QĐ-UBND. Về việc trợ cấp xã hội: Đức Lân - Lê Bảy 03-12-2021
229 17352/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Nguyễn Thị Mai 03-12-2021
230 17351/QĐ-UBND Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Phạm Ngọc Bảng 03-12-2021
231 17350/QĐ-UBND. Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội: Đức Hòa - Trần Thị Ngọc Diệp 03-12-2021
232 1683/UBND-VX Về việc tăng cường sử dụng ứng dụng PC-Covid và thực hiện quét mã QR để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 03-12-2021
233 1684/UBND-VX Về việc đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ Liệt sĩ Đặng Mười 03-12-2021
234 1682/UBND-KT Về việc thu hồi, hủy bỏ Công văn số 696/UBND-KT ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức 03-12-2021
235 1671/UBND-VX Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộ Đức 02-12-2021
236 1672/UBND-KT Về việc kinh phí thu gom rác thải của Hạt Quản lý và SC đường bộ huyện sang cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện 02-12-2021
237 1673/UBND-KT Về việc tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trong tháng cuối niên độ ngân sách 02-12-2021
238 1674/UBND-NC Về việc cung cấp thông tin, số liệu về phòng chống tham nhũng năm 2021 02-12-2021
239 1675/UBND-NC Về việc rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân dân đang cư trú tại địa phương 02-12-2021
240 1676/UBND-KT Về góp ý phương án thiết kế dự án Trường THPT Phạm Văn Đồng - Nhà hiệu bộ và khối phục vụ hoạt động chung 02-12-2021

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 407

total-visitor: 1890395

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0