Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
181 1722/UBND-NC Về việc phối hợp tăng cường công tác PCCC và CNCH ngành công thương 09-12-2021
182 1699/UBND-NC Về việc xem xét điều tra, xử lý dấu vi phạm pháp luật về bồi thường GPMB 08-12-2021
183 1700/UBND-KT Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hoàng Ân Đức Hòa 08-12-2021
184 1701/UBND-KT Về việc đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ 08-12-2021
185 1702/UBND-VX Về viêc tăng cường rà soát công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác thu phí xét nghiệm từ người được cách ly y tế tập trung 08-12-2021
186 1703/UBND-VX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-12-2021
187 1704/UBND-NL Về việc trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn huyện 08-12-2021
188 1705/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh 08-12-2021
189 1711/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 08-12-2021
190 1710/UBND-NC Về việc thẩm tra hồ sơ cấp giấy CNQSD Đất 08-12-2021
191 1709/UBND-TCD Về việc xem xét, giải quyết đơn của công dân 08-12-2021
192 1708/UBND-NC Về việc đề nghị xét xử vắng mặt 08-12-2021
193 1707/UBND-NL Về việc kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Mộ Đức 08-12-2021
194 1693/UBND-KT Về việc lấy ý kiến các nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu thôn Dương Quang, xã Đức Thắng 07-12-2021
195 1694/UBND-NC Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đối với trẻ em MN là con công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp; giáo viên MN làm việc tại các cơ sở giáo dục MN dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (lần 2) 07-12-2021
196 1695/UBND-NC Về việc đề nghị thỏa thuận chuyển xếp ngạch, bậc lương cho 04 cán bộ cấp xã thuộc huyện Mộ Đức 07-12-2021
197 1696/UBND-KT Về việc lấy ý kiến các nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng xóm Cây Gạo, xã Đức Tân 07-12-2021
198 1697/UBND-KT Về việc báo cáo nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra chính phủ 07-12-2021
199 1698/UBND-KT Về việc thẩm định lại bản đồ địa chính khu đất công trình: Tuyến đường QL 1A (ngõ ông Rân) - Tân Phong, xã Đức Lân (đợt 4) 07-12-2021
200 17366/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi năm 2021 của Ban QLDA Đt VÀ XD huyện 07-12-2021
201 17365/QĐ-UBND Về việc bổ sung kinh phí tiền lương năm 2021 cho Văn phòng huyện Mộ Đức 07-12-2021
202 1692/UBND-KT Về việc lấy ý kiến các nội dung của Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 nghĩa trang thị trấn Mộ Đức 07-12-2021
203 17364/QĐ-UBND. Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021 06-12-2021
204 17363/QĐ-UBND. Về việc cấp bổ sung kinh phí tiền lương và hoạt động cho các trường bậc MN, TH, THCS trên địa bàn huyện Mộ Đức năm 2021 06-12-2021
205 17362/QĐ-UBND. Về việc phân bổ 3.516 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162b2 (Comiraty) trên địa bàn huyện Mộ Đức tháng 12/2021 (đợt 31) 06-12-2021
206 17361/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề Cương và dự toán chi tiết: Hệ thông phòng họp không giấy trên Internet 06-12-2021
207 17360/QĐ-UBND. Về việc cấp bổ sung kinh phí cho phòng KTHT, Trung tâm dịch vụ dịch Nông nghiệp huyện 06-12-2021
208 17323/QĐ-UBND. Về việc thu hồi, hủy bỏ 02 Quyết định về việc đầu tư xây dựng công trình: TRạm Bơm Gia Hòa, xã Đức Thắng 06-12-2021
209 1685/UBND-VX Về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ lương thực để cứu khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do bão, mưa, lũ trên địa bàn huyện Mộ Đức 06-12-2021
210 17326/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trạm bơm Gia Hòa, xã Đức Thắng 03-12-2021

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 594

total-visitor: 1890429

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0