Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
151 17639/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch và cắm mốc giới quy hoạch dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức 14-12-2021
152 17638/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch và cắm mốc giới quy hoạch dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức 14-12-2021
153 1738/UBND-NL Về việc nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 13-12-2021
154 1737/UBND-NL Về việc giao nhiệm vụ báo cáo kết quả tận thu, trồng lại rừng bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra trên địa bàn huyện Mộ Đức 13-12-2021
155 1736/UBND-NL Về việc góp ý dự thảo Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025 13-12-2021
156 1735/UBND-NL Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ các loại động vật hoang dã trên địa bàn huyện 13-12-2021
157 1734/UBND-NL Về việc báo cáo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2021 13-12-2021
158 1733/UBND-VX Về việc báo cáo nhu cầu hỗ trợ lương thực để cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do bão, mưa, lũ trên địa bàn huyện Mộ Đức 13-12-2021
159 331/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đức Phú 10-12-2021
160 17629/QĐ-UBND. Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Kè và Khu neo đậu tránh trú báo kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và Khu dân cư xã Đức Lợi 10-12-2021
161 17612/QĐ-UBND. Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với: Bùi Thị Thùy Mỹ 10-12-2021
162 17611/QĐ-UBND. Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10-12-2021
163 17610/QĐ-UBND. Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với: Huỳnh Thị Vỵ 10-12-2021
164 1730/UBND-KT Về việc xác nhận diện tíc quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đề xuất đầu tư dự án Cơ sở Cơ khí Hà Vân 10-12-2021
165 1729/UBND-KT Về việc đăng ký công trình, dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa giai đoạn 2021-2030 (lần 1) 10-12-2021
166 1728/UBND-KT Về việc giao nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết 1/500 tại lô đất CN thuộc quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đức Thạnh 10-12-2021
167 1727/UBND-KT Về việc thống nhất cho chủ trương thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021 huyện Mộ Đức 10-12-2021
168 1725/UBND-NC Về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 26/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 10-12-2021
169 1724/UBND-KT Về việc thẩm định bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoan IIa, thành phần 1, đoạn qua xã Đức Thắng huyện Mộ Đức (đợt 2) 10-12-2021
170 1721/UBND-NC Về việc thống nhất các nhiệm vụ nhà nước giao trong năm 2022 cho các Hội xã hội 09-12-2021
171 1720/UBND-NL Về việc đăng ký Danh mục chương trình khuyến nông năm 2022 09-12-2021
172 1719/UBND-VX Về việc tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQVN huyện và các Hội, đoạn thể 09-12-2021
173 1718/UBND-KT Về việc giải trình một số nội dung liên quan đến ý kiến của Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mộ Đức 09-12-2021
174 1717/UBND-NC Về việc báo cáo kết quả đánh giá, phân loại hoạt động của chính quyền xã-Tt năm 2021 09-12-2021
175 1716/UBND-NC Về việc chọn cử giáo viên đi đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 09-12-2021
176 1715/UBND-NC Về việc góp ý dự thảo văn bản bản quy phạm pháp luật 09-12-2021
177 1714/UBND-NC Về việc triển khai công tác trong dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 09-12-2021
178 1713/UBND-NC Về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 09-12-2021
179 1712/UBND-KT Về việc tham gia thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Bình An Phú; NHà máy ván ghép thanh và viên nén gỗ của Công ty TNHH Đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai Quảng Ngãi và Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ của Công ty TNHH Gỗ Sơn Khải 09-12-2021
180 1723/UBND-VX Về việc xây dựng đề án phát triển ngành y tế của huyện giai đoạn 2021-2025 09-12-2021

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 318

total-visitor: 1890382

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0