Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
121 1848/UBND-NL Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HND-HLHPNVN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 30-12-2021
122 1849/UBND-KT Về việc gia hạn thời gian hoàn thành công trình: Kè, Khu neo đậu trú bão kết họp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi 30-12-2021
123 1828/UBND-VX Về việc trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 29-12-2021
124 1832/UBND-NC Về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 5429/KL-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 29-12-2021
125 1833/UBND-KT Về việc góp ý đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ 29-12-2021
126 1834/UBND-KT Về việc lấy ý kiến các nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư xã Đức Lợi xã Đức Thắng 29-12-2021
127 1818/UBND-NL Về việc triển khai môt số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản sang thị trường thị trường Trung Quốc 28-12-2021
128 1819/UBND-VX Về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia định cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025 28-12-2021
129 1820/UBND-NL Về việc phúc đáp các nội dung theo đề nghị của Chùa Đức Lâm, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức 28-12-2021
130 1821/UBND-UBND Về việc quản lý, khai thác quỹ đất xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện Mộ Đức 28-12-2021
131 1822/UBND-NC Về ý kiến liên quan đến vụ án dân sự sơ thẩm về tranh chấp quyền sử dụng đất 28-12-2021
132 1825/UBND-NC Về ý kiến về dự kiến nhân sự BTSGHPG Việt Nam huyện Mộ Đức nhiệm kỳ V (2021-2026) 28-12-2021
133 1827/UBND-NC Về việc đồng ý cho phép hợp đồng giáo viên năm 2021- 2022 28-12-2021
134 1815/UBND-KT Về việc cung cấp thông tin phục vụ Kiểm toán về công tác phòng, chống dịch Covid-19 27-12-2021
135 1613/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 19-12-2021
136 1614/UBND-KT Về việc hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm Quản lý tài sản 19-12-2021
137 1615/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 19-12-2021
138 1616/UBND-VX Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 19-12-2021
139 1617/UBND-KT Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí chi phục vụ quản lý khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 2022 19-12-2021
140 1618/UBND-KT Về việc cho chủ trương khảo sát, lập báo thuyết minh kết quả đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác nằm trong quy hoạch dự án: Khu sản xuất nông nghiệp sạch thôn Minh Tâm Nam, xã Đức Minh 19-12-2021
141 1619/UBND-KT Về việc báo cáo kết quả đánh, phân loại hoạt động của chính quyền xã-TT năm 2021 19-12-2021
142 1620/UBND-NC Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người DTTS từ năm 2017-2018 đến năm 2020-2021 19-12-2021
143 1621/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Nghị sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 19-12-2021
144 1612/UBND-NC Về việc tiếp tục chỉ đạo huy động công dân khám sứ khỏe nghĩa vụ quân sự 18-12-2021
145 1611/UBND-NC Về việc ý nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 18-12-2021
146 17694/QĐ-UBND. Về việc cấp bổ sung kinh phí cho phòng y tế huyện Mộ Đức 14-12-2021
147 17693/QĐ-UBND. Về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Mộ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 14-12-2021
148 17637/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021 (đợt 2) 14-12-2021
149 17640/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Cơ quan UB Kiểm tra - Thanh tra huyện Mộ Đức 14-12-2021
150 17641/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch và cắm mốc giới quy hoạch dự án: Điều chỉnh quy hoạch chung Thạch Trụ, huyện Mộ Đức . 14-12-2021

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 519

total-visitor: 1890410

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0