Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
31 368/UBND-KT V/v góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 13-04-2022
32 356/UBND-NL V/v đăng ký nhu cầu thực hiện chương trình trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Mộ Đức. 12-04-2022
33 357/UBND-NL V/v lấy ý kiến góp ý dự án Hỗ trợ phát triển đàn bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 12-04-2022
34 353/UBND-VX V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi đến năm 2025 08-04-2022
35 348/UBND-NL Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2022 07-04-2022
36 346/UBND-NL Về việc đăng ký bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức 07-04-2022
37 336/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và công nghệ thông tin năm 2022 06-04-2022
38 337/UBND-KT Về việc khẩn trương thanh toán kinh phí hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2017 trên địa bàn huyện Mộ Đức 06-04-2022
39 327/UBND-NL Về việc triển khai đánh giá năng suất, các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 và thống kế đàn gia súc, gia cầm 04-04-2022
40 325/UBND-NL V/v chỉ đạo khắc phục diện tích cây trồng bị ngập úng và đổ ngã do mưa lớn gây ra trong vụ Đông Xuân 2021-2022 01-04-2022
41 322/UBND-NC Về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng 01-04-2022
42 315/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
43 311/UBND-KT V/v cung cấp số liệu để hoàn thiện Báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư và xây dựng Báo cáo khả thi dự án làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc 30-03-2022
44 307/UBND-KT Về việc lấy ý kiến các nội dung của đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 tại lô đất CN-1 thuộc Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đức Thạnh 30-03-2022
45 305/UBND-NC V/v ý kiến trường hợp xét tuyển và bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đức Phú 30-03-2022
46 310/UBND-NL V/v khẩn trương tổ chức các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn 30-03-2022
47 306/UBND-VX V/v tổ chức treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trên địa bàn huyện 30-03-2022
48 304/UBND-KT V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Ngãi. 29-03-2022
49 302/UBND-KT V/v góp ý 02 phương án thiết kế Khu tái định cư xã Đức Lợi và Đức Thắng, huyện Mộ Đức phục vụ GPMB dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 29-03-2022
50 300/UBND-NC V/v cung cấp kết quả triển khai của 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ 29-03-2022
51 301/UBND-NC V/v chia khối, cụm thi đua; phân công Trưởng, Phó các khối, Cụm và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho khối, cụm thi đua năm 2022 29-03-2022
52 298/UBND-NL V/v đề xuất nội dung Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai 29-03-2022
53 293/UBND-KT V/v giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp giao đất tái định cư không cùng thời điểm phê duyệt phương án bồi thường 28-03-2022
54 296/UBND-NC V/v thống nhất hình thức và nội dung sát hạch để tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển 28-03-2022
55 291/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 28-03-2022
56 290/UBND-VX Về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022 28-03-2022
57 289/UBND-VX Về việc tham gia góp dự thảo Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-03-2022
58 288/UBND-NC Về việc giao nhiệm vụ cho các ngành tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện đề nghị của Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi 25-03-2022
59 287/UBND-NC Về việc báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 25-03-2022
60 286/UBND-KT Về việc giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được nhà nước giao đất tái định cư tại Khu dân cư Nam Sông Vệ thuộc dự án: kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ, xã Đức Nhuận 25-03-2022

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 559

total-visitor: 1890427

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0