Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
301 1644/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT 25-11-2021
302 17069/QĐ-UBND. Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Mộ Đức 25-11-2021
303 17068/QĐ-UBND. Về việc bổ sung kinh phí cho Văn phòng huyện phục vụ cho Hội đồng nhân dân và Văn phòng phục vụ chung 25-11-2021
304 1630/UBND-KT Về việc tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến việc thực hiện đầu tư các dự án: Khu Thương mại - Dịch vụ Phi Bảo, Khu dịch vụ tổng hợp trung tâm huyện Mộ Đức và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thiên Phúc 24-11-2021
305 1631/UBND-NC Về việc giao nhiệm vụ cho ngành và địa phương Về việc giao nhiệm vụ cho ngành và địa phương 24-11-2021
306 1632/UBND-KSTTHC Về việc tổ chức thực hiện và niêm yết, công khai danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC 24-11-2021
307 1633/UBND-KT Về việc xác định giá đất tính tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp và giao đất tái định cư tại Khu dân cư Phú Lộc, thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong 24-11-2021
308 1634/UBND-KT Về việc xác định giá đất tính tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp và giao đất tái định cư tại Khu tái định cư thuộc dự án: Quốc lộ 1A- Đá Bạc, huyện Mộ Đức 24-11-2021
309 1635/UBND-KT Về việc cho chủ trương xây dựng hạng mục công trình: Trường THCS Đức Chánh 24-11-2021
310 1636/UBND-NC Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 24-11-2021
311 216/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 608/QĐ-UBND, ngày 27/10/2020 của UBND huyện Mộ Đức 24-11-2021
312 215/QĐ-UBND Về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án: Khu dân cư và Chợ Đường Mương tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức 24-11-2021
313 17065/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu được lập quyền sở hữu toàn dân 24-11-2021
314 17067/QĐ-UBND. Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Nhà nước là dãy 06 phòng học phía Nam và dãy 04 phòng học 04 phòng học phía Bắc của Trường THCS Nguyễn Trãi 24-11-2021
315 17066/QĐ-UBND. Về việc phân bổ kinh phí cho UBND các xã-TT để chi hỗ trợ cho người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt III) 24-11-2021
316 17064/QĐ-UBND. Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Nhà nước là dãy 03 phòng chức năng phía Nam của Trường TH Văn Bân 24-11-2021
317 17063/QĐ-UBND. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng 24-11-2021
318 17062/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí cho Hạt Kiểm lâm huyện Mộ Đức . 24-11-2021
319 17050/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Khu dân cư Phía Bông Chợ Vân Bân, xã Đức Chánh 24-11-2021
320 1628/UBND-NL Về việc đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP huyện Mộ Đức (đợt 3) 23-11-2021
321 1629/UBND-NL Về việc tiếp nhận và phân bổ hạt giống lúa Thiên ưu 8 từ nguồn dữ trữ Quốc gia để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2020 23-11-2021
322 1627/UBND-KT Về việc thẩm định bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức 22-11-2021
323 1622/UBND-KT Về việc cho chủ trương di dời đường dây 22kv cắt ngang qua dự án: Đường QL 1A - Đường Đông thị trấn và Khu dân cư 19-11-2021
324 1623/UBND-KT Về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hoàng Ân Đức Hòa 19-11-2021
325 1624/UBND-NL Về việc đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP huyện Mộ Đức (đợt 2) 19-11-2021
326 1625/UBND-KT Về việc xác nhận vị trí và diện tích đất chuyên trồng lúa nước để thực hiện công trình: Đường vào vùng lõi trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi 19-11-2021
327 1626/UBND-NC Về kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 19-11-2021
328 1622/UBND-KT Về việc cho chủ trương di dời đường dây 22kv cắt ngang qua dự án: Đường QL 1A - Đường Đông thị trấn và Khu dân cư 19-11-2021
329 1620/UBND-NC Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người DTTS từ năm 2017-2018 đến năm 2020-2021 19-11-2021
330 1619/UBND-KT Về việc báo cáo kết quả đánh, phân loại hoạt động của chính quyền xã-TT năm 2021 19-11-2021

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 533

total-visitor: 1890412

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0