Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 416/UBND-KT V/v lập phương án cho thuê, đấu giá mặt bằng, ki ốt, nhà lồng, lều chợ và bãi giữ xe chợ Trung tâm xã Đức Phong 25-04-2022
2 413/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 25-04-2022
3 415/UBND-NL V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2022-2024 25-04-2022
4 412/UBND-NC Về việc kiện toàn chức danh công chức Văn hóa - xã hội xã Đức Phú 25-04-2022
5 410/UBND-NC Về việc kiểm tra, rà soát và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 25-04-2022
6 409/UBND-KT Về việc thống nhất điều chỉnh một số hang mục công việc xây dựng công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện 25-04-2022
7 407/UBND-NC Về việc danh sách chủ tịch , Phó Chủ tịch UBND xã-TT tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2022 22-04-2022
8 408/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách giáo viên tham giá các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022 22-04-2022
9 397/UBND-KT V/v báo cáo những kết quả đạt được, vướng mắc đến việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức 21-04-2022
10 402/UBND-NC Về việc báo cáo thống kê và đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2022 - 2025 21-04-2022
11 398/UBND-KT Về việc đẩy mạnh công tác quyết tóa vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mộ Đức 21-04-2022
12 390/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 19-04-2022
13 393/UBND-NL Về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức 19-04-2022
14 394/UBND-NL Về việc lựa chọn sản phẩm tham gia dự chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 19-04-2022
15 384/UBND-UBND Công văn cho ý kiến về danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã 19-04-2022
16 383/UBND-UBND Công văn thỏa thuận chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã 19-04-2022
17 386/UBND-KT V/v cho phép triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất phục vụ cho việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các lô đất tái định cư tại Khu tái định cư (bổ sung) thuộc dự án: Tuyến đường Đông thị trấn Mộ Đức (đường nội thị), huyện Mộ Đức. 19-04-2022
18 381/UBND Công văn tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em 18-04-2022
19 380/UBND-UBND Công văn rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn 18-04-2022
20 382/UBND-UBND Công văn góp ý Quy định khen thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 18-04-2022
21 378/UBND-NL Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-04-2022
22 377/UBND-VX V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022 15-04-2022
23 370/UBND-NC Về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức tham gia các lớp bồi Tiếng Anh và công nghệ thông tin năm 2022 14-04-2022
24 376/UBND-NC Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCTW khóa X 14-04-2022
25 363/UBND-NL Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy chế, chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-04-2022
26 367/UBND-VX V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chuyển đổi số 13-04-2022
27 362/UBND-KT V/v cho ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mộ Đức 13-04-2022
28 368/UBND-KT V/v góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 13-04-2022
29 358/UBND-NC Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo 13-04-2022
30 366/UBND-VX Về tình hình thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện 13-04-2022