Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 408/UBND-NC
Ngày ban hành 22-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CHỦ TỊCH: Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc đăng ký danh sách giáo viên tham giá các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 408-UBND.pdf
Văn bản khác