Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 409/UBND-KT
Ngày ban hành 25-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CHỦ TỊCH: Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc thống nhất điều chỉnh một số hang mục công việc xây dựng công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 409-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 602

total-visitor: 1890448

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0