Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 410/UBND-NC
Ngày ban hành 25-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CHỦ TỊCH: Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc kiểm tra, rà soát và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 410-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 626

total-visitor: 1890446

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0