Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 415/UBND-NL
Ngày ban hành 25-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PHÓ CHỦ TỊCH: Ngô Văn Thanh
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực giai đoạn 2022-2024
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 611

total-visitor: 1890441

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0