Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 413/UBND-VX
Ngày ban hành 25-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PHÓ CHỦ TỊCH: Ngô Văn Thanh
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 413-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 612

total-visitor: 1890439

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0