Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 416/UBND-KT
Ngày ban hành 25-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CHỦ TỊCH: Phạm Ngọc Lân
Trích yếu V/v lập phương án cho thuê, đấu giá mặt bằng, ki ốt, nhà lồng, lều chợ và bãi giữ xe chợ Trung tâm xã Đức Phong
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 416-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 601

total-visitor: 1890438

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0