Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 368/UBND-KT
Ngày ban hành 13-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PCT. Võ Lâm
Trích yếu V/v góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 597

total-visitor: 1890434

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0