Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 362/UBND-KT
Ngày ban hành 13-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu V/v cho ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Mộ Đức
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 362-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 362

total-visitor: 1890388

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0