Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 367/UBND-VX
Ngày ban hành 13-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký PCT. Võ Lâm
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chuyển đổi số
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 367-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 362

total-visitor: 1890386

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0