Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 376/UBND-NC
Ngày ban hành 14-04-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký CT. Phạm Ngọc Lân
Trích yếu Về việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCTW khóa X
Cơ quan ban hành UBND huyện Mộ Đức
Thể loại Công văn
Attachment
STT Attachment
1 376-UBND.pdf
Văn bản khác

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 313

total-visitor: 1890384

Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 0